hromosvody, plynové a elektrické kotle, průtokové ohřívače

Pracovní deník

Práce nás baví a nemáme co skrývat. Každý týden Vám proto formou pracovního deníku přinášíme novinky, informace a postřehy z našeho pracovního života.

31. a 32. týden 2014   8. 8. 2014

Na ul. Úvoz v Brně provádíme opravu kotle Therm. Kotle je v provedení "turbo" a došlo u něj k deformaci Venturiho trubice. Nejedná se o příliš častou závadu, nicméně trubici máme ve voze skladem a oprava je na místě hotova. V bytovém domě na Podlesí v Komíně provádíme záruční opravu průtokového ohřívače Junkers WRD 11-2 G 23. Vlivem výrobní vady došlo k mikroprasklině na měděném výměníku. Další měděný výměník vyměňujeme u spotřebiče Kvart Terma Q Aqua Power. Spotřebič již není v záruce a prasklina je v místě, které není možno zaletovat technickým stříbrem.

29. a 30. týden 2014   25. 7. 2014

Čerpáme řádnou dovolenou v Jeseníkách. K odpočinku jsme si vybrali penzin Holzberg a byli jsme velmi spokojeni. Následně odjíždíme na produktové školení do centrály společnosti Viessmann v německém Alendorfu. Školení nám přineslo mnoho poznatků o produktech a kvalitě výrobků spol. Viessmannspol. Viessmann.

27. a 28. týden 2014   11. 7. 2014

U kotle Protherm Tiger vyměňujeme expanzní nádobu na TUV. Závada se projevuje tím způsobem, že při ohřevu zásobníku TUV dochází k pravidelnému odkapávání užitkové vody z pojišťovacího ventilu, přestože tomuto odkapávání by měla expanzní nádoba TUV bránit. V Králově Poli provádíme montáž nového kotle Protherm Panther. Vytápěná plocha je velmi malá, a tak volíme kotel s výkonem 12kW, který zajistí optimální počet startů kotle při vytápění. Naše skupina, zabývající se hromosvody, provádí opravy hromosvodů v obci Železná. Jedná se o dva rodinné domy, předchozí montážní firma zanechala majiteli domu hromosvody nedokončené a v rozporu s projektem. Po konzultaci s projektantem hromosvodu provádíme komplexní demontáže, srovnání vedení, překládku a jeho doplnění.

25. a 26. týden 2014   27. 6. 2014

V Sokolnicích provádíme záruční opravu kotle Brotje WBS 22E. Přestože se jedná o vynikající kondenzační kotel, postihly majitele potíže s vynechávajícím čerpadlem. V rámci záruky je vše vyřešeno. V Černé Hoře provádíme revizi a čištění kotle Baxi Nuvola 240i. Kotel je zanesený a bez rovnováhy tlaků otopné vody a vzduchu v expanzní nádobě. V Brně provádíme revizi dvou kotlů Junkers ZW 23-1KE na ul. Krokova. Kotle jsou staré cca 8 let. Provádíme výměnu zapalovacích elektrod, čištění a přetlakování.

23. a 24. týden 2014   13. 6. 2014

Absolvujeme školení u spol. Flow Clima, dovozce kotlů Chaffoteaux do ČR. Současně opravujeme dva kotle Chaffoteaux Thalia Green, které nereagují na povely k dodávce teplé užitkové vody. U obou kotlů došlo k výpadku čidla, zjišťujícího teplotu užitkové vody. S největší pravděpodobností se jedná o konec životnosti této spotřební součástky a budeme se se závadami tohoto typu setkávat častěji. Na ul. Sedlákova montujeme nový kotel zn. Baxi. Původní neopravitelný kotel zn. Nordgas ekologicky likvidujeme.

21. a 22. týden 2014   31. 5. 2014

Majitelce domu na ul. Hluboká montujeme nový kondenzační kotel zn. Ariston Clas Premium Evo System. Kotel mimo topení vyrábí i užitkovou vodu přes vestavěný trojcestný ventil. Do systému je napojen na starší zásobník užitkové vody, který byl dříve spojen s již neopravitelným kondenzačním kotlem Buderus. Kotel je řízen ekvitermním čidlem Ariston na severní zdi domu, neboť pro složitost stavby domu není možné stanovit referenční místnost pro umístění termostatu. V tomto období dále procházíme školením u výrobců topidel Karma Český Brod a.s. a u dovozce italských kotlů Immergas do ČR.

21. a 22. týden 2014   31. 5. 2014

Majitelce domu na ul. Hluboká montujeme nový kondenzační kotel zn. Ariston Clas Premium Evo System. Kotel mimo topení vyrábí i užitkovou vodu přes vestavěný trojcestný ventil. Do systému je napojen na starší zásobník užitkové vody, který byl dříve spojen s již neopravitelným kondenzačním kotlem Buderus. Kotel je řízen ekvitermním čidlem Ariston na severní zdi domu, neboť pro složitost stavby domu není možné stanovit referenční místnost pro umístění termostatu. V tomto období dále procházíme školením u výrobců topidel Karma Český Brod a.s. a u dovozce italských kotlů Immergas do ČR.

19. a 20. týden 2014   16. 5. 2014

Starší plynové ohřívače dříve či později trpí úniky vody z měděných výměníků způsobených elektrochemickou korozí. Je na zvážení majitele, zda investuje nemalou částku na nákup nového výměníku, pokusí se o ekonomickou opravu zaletováním technickým stříbrem, nebo ohřívač na pokraji životnosti vymění za nový. Zákazník na ul. Skorkovského v Brně se rozhodl pro nákup nového výměníku do staršího ohřívače Junkers a tato oprava jej vyšla na 5.000 Kč.

17. a 18. týden 2014   2. 5. 2014

V Medlánkách provádíme výměnu topné tyče u elektrokotle Protherm Ray 6K. Neodborným spuštěním od necertifikovaného dodavatele kotle došlo k latentnímu poškození topné tyče, které se projevilo až několik měsíců po spuštění. Zákazník však nemohl uplatňovat záruku u výrobce kotlů Protherm a musel opravu uhradit na vlastní náklady, následně pak částku požadovat po dodavateli kotle – neodborníkovi. V Kuřimi na ul. Vontská se věnujeme kondenzačnímu kotli Buderus GB 112. Kotel vyžaduje čištění, seřízení a přeměření emisí. Dále provádíme výměnu expanzní nádoby u externího zásobníku teplé užitkové vody.

15. a 16. týden 2014   18. 4. 2014

U kotle Baxi Nuvola Platinum 33 GA v Soběšicích měníme elektronickou desku Siemens. Výrobce k těmto poměrně novým kotlům vyvinul nový sofware, který lépe reaguje na krátkodobé výkyvy kvality hoření ve výměníku. Na ul. Jeřabinová v Brně montujeme nový ohřívač zn. Junkers WRD 14-2 G23 náhradou za starý plamínkový průtokový ohřívač Mora. Ohřívač Junkers má vestavěnou elektroniku napájenou turbínkou s generátorem el. proudu. Mimo vyššího komfortu dodávky teplé vody tak ještě oproti staršímu plamínkovému ohřívači ušetří cca 2.500 Kč ročně na spotřebě plynu.

13. a 14. týden 2014   6. 4. 2014

V Olomučanech spouštíme nový kotel Baxi Nuvola 320 Fi. Na ul. Tučkova v Brně opravujeme tekoucí kondenzační kotel zn. Junkers Cerapur Acu ZSBR 3-16. Spotřebič má vodním kamenem zanesený automatický odvzdušňovací ventil a dále ucpaný výměník. Na Jungmannově ul. v Brně opravujeme protékající trojcestný ventil u staršího kotle zn. Oceán.

11. a 12. týden 2014   21. 3. 2014

V tomto období procházíme školením u společnosti Bosch Thermotechnika na kondenzační kotle zn. Buderus. Zkoušky u výrobce skládáme úspěšně. :-)

9. a 10. týden 2014   7. 3. 2014

Roční servisní prohlídku provádíme na kondenzačním kotli Therm 28 KDZ v obci Lažany. V rodinném domku na ul. Liliová v Brně zjišťujeme únik oxidu uhelnatého (CO) do domu. Starší kotel Baxi Nuvola bez dostatečného přívodu vzduchu má zanesený výměník a spaliny tak odcházejí do obytných prostor. Spotřebič není třeba vyřazovat z provozu, důkladným čištěním, přeměřením a instalací otvorů pro přívod vzduchu zabezpečujeme správný a bezpečný chod spotřebiče.

7. a 8. týden 2014   22. 2. 2014

V Drásově se zabýváme kotlem Baxi Luna 3 Comfort Max 250 Fi. Kotel vypouští otopnou vodu pojišťovacím ventilem 3 bar. V bytovém domě je instalováno více těchto kotlů, někteří uživatelé si od servisních techniků nechali instalovat jiné expanzní nádoby mimo kotel, aby tak vyřešili potíže s poměrně častými poruchami na složité a drahé originální expanzní nádobě. Naši závadu však řešíme důkladným opakovaným přetlakováním na předepsané hodnoty a jsme úspěšní. Zákazník tak ušetřil několik tisíc korun.

5. a 6. týden 2014   8. 2. 2014

V domě brněnské lékařky na ul. Minská se věnujeme kotli Therm Pro 14 KX. Kotel při mrazivém počasí opakovaně hlásí chybu E08. Při demontáži odtahu spalin zjišťujeme, že zamrzávající kondenzát ucpává spalinovou trasu. Čistíme kondenzační kus v odtahu a instalujeme hadici k odvodu kondenzátu. V Troubsku uvádíme do provozu nový Junkers ZWC 24-3 MFA a dále v Žebětíně montujeme nový kotel Protherm Tiger 12 KTZ 17. Tento kotel považujeme za velmi zdařilý výrobek s nízkou cenou a vysokou užitnou hodnotou.

3. a 4. týden 2014   27. 1. 2014

Ve Veverské Bítýšce opravujeme kotel Dakon Dua. Elektronická deska kotle nerozeznává ionizační proud. V kadeřnictví na ul. Čápkova v Brně provádíme záruční opravu kotle Baxi Prime HT 240. V centru města Brna dále řešíme potíže se staršími stacionárními kotli zn. De Ditrich.

1. a 2. týden 2014   13. 1. 2014

Je období maximální vytíženosti kotlů, takže na tuto problematiku nyní upínáme většinu naší pozornosti. Dokončujeme komplexní zakázku – montáž a uvedení do provozu kotle Junkers Ceraclass. Montujeme turbokotel Baxi Ecofour 24 F spolu s intuitivně programovatelným termostatem PT 22, vyráběným v obci Kuřim. V Řečkovicích opravujeme kotel zn. Ariston.

51. a 52. týden 2013   30. 12. 2013

Vážení zákazníci, v 51. a 52. týdnu čerpáme dovolené. Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků a šťastný a veselý nový rok 2014.

49. a 50. týden 2013   15. 12. 2013

Uvedení do provozu kotle zn. Baxi Luna Duo – Tec 1.24 GA u zákazníka v Židenicích. Uvedení do provozu elektrokotle Therm EL 38. Roční servisní prohlídka kotle Thermona v Brně-Kr. Poli, oprava trojcestného ventilu u kotle Thermona 20 CX. Záruční oprava plynového kotle Baxi Ecofour 24F.

47. a 48. týden 2013   2. 12. 2013

Uvedení do provozu plynového průtokového ohřívače Junkers WRD 11-2 G23 v Kuřimi. Oprava kotle Protherm Panther a montáž pokojového termostatu PT22. Servis plynového stacionárního kotle Protherm Medvěd 40 KLO v brněnských Obřanech. Záruční oprava kotle Therm na Brně-venkov.

45. a 46. týden 2013   20. 11. 2013

Certifikované uvedení do provozu elektrokotle Protherm Ray 12 K v Brně–Kr. Poli. Uvedení do provozu plynového kotle Baxi Ecofour 24F v Bystrci. Výměna elektronické desky u kotle Baxi Luna 330 HT. Servisní prohlídka kotle Therm PRO 14 a oprava plynového kotle Baxi Nuvola 140 v lokalitě Brno–venkov.

43. a 44. týden 2013   10. 11. 2013

Kompletní dodávka hromosvodu na novostavbu rodinného domu v Moravanech u Brna. Vypracování projektu k hromosvodu, montáž vedení z hliníkové slitiny AlMgSi na držácích z nerezové oceli zn. Tremis, založení zemnění, měření zemního odporu a vypracování revizní zprávy.

41. a 42. týden 2013   25. 10. 2013

Výměna čerpadla Wilo RSL 20/70 u závěsného plynového kolte Viadrus Tomcat. Roční servisní prohlídka kotle Junkers ZW 18-2 DH v Židenicích. Roční servisní prohlídka – revize kotle Protherm Rejnok 18 K. Výměna elektronické desky u kotle Protherm Rejnok 12 K v Chrlicích.

39. a 40. týden 2013   12. 10. 2013

Probíhají servisní prohlídky závěsných plynových kotlů Protherm Tiger 12 v obci Kuřim.

37. a 38. týden 2013   1. 10. 2013

Uvedení do provozu plynového kondenzačního kotle Baxi Luna Duo – Tec v obci Nebovidy. Roční servisní prohlídka kotle Baxi Eco 3 Compact v Brně Černých Polích. Servisní prohlídka plynového kotle Dacon Unical a dále dvou kotlů Therm v Kuřimi.

35. a 36. týden 2013   20. 9. 2013

Pokračování servisních prohlídek plynových kotlů Protherm Tiger 12 kW ve čtvrti Díly za Sv. Jánem v Kuřimi.

33. a 34. týden 2013   10. 9. 2013

Provádění servisních prohlídek plynových kotlů Protherm Tiger 12 kW ve čtvrti Díly za Sv. Jánem v Kuřimi.

31. a 32. týden 2013   30. 8. 2013

Kompletní dodávka hromosvodu na novostavbu rodinného domu v Brně. Vypracování projektu, montáž vedení AlMgSi, montáž zemnění, měření zemního odporu a revize hromosvodu.

29. a 30. týden 2013   15. 8. 2013

Uvedení do provozu plynového kondenzačního kotle Ariston ACO 27 MFFI v Brně. Servisní prohlídka kotle Baxi Nuvola 204 Fi v Soběšicích. Servisní prohlídka kotle Junkers ZE 24-3 v centru města Brna. Oprava kotle Ariston B60 v Kuřimi.

27. a 28. týden 2013   30. 7. 2013

Probíhají servisní prohlídky závěsných plynových kotlů Ecoflam Desy + a Linde Tank v obci Kuřim.

25. a 26. týden 2013   15. 7. 2013

Uvedení do provozu plynového kotle Baxi Nuvola 240 Fi v Obřanech, uvedení do provozu dvou elektrokotlů zn. Protherm Ray 9 K a Ray 12 K v lokalitě Brno-venkov. Oprava plynového kotle Protherm Tiger v. 17 v Bystrci.

23. a 24. týden 2013   30. 6. 2013

Oprava plynového průtokového ohřívače zn. Junkers WRD 14-2 v Brně. Kontrola rozvodů elektroinstalací v RD v Židenicích. Uvedení do provozu šesti kusů ohřívačů Junkers WRD 11-2 G 23 v lokalitě Brno-Komín. Záruční oprava plynového kotle Baxi Ecofour 24 F. Montáž nových elektrorozvodů pro kuchyňskou linku v novostavbě ve Slatině.

21. a 22. týden 2013   15. 6. 2013

Oprava hromosvodů na budově v centru města Brna. Výměna ocelového lanového vedení za vedení hliníkové AlMgSi, montáž nových zemnění z pozinkované oceli FeZn. Demontáže nepoužívaných ocelových konstrukcí ze střechy budovy. Revizní zpráva o opravě hromosvodu.

19. a 20. týden 2013   30. 5. 2013

Vážení zákazníci, v tomto termínu čerpáme celofiremní dovolenou.

17. a 18. týden 2013   15. 5. 2013

Rekonstrukce elektrorozvodů v RD v Řečkovicích. Demontáže původních zásuvek a vypínačů, dotažení nových rozvodů, doplnění rozvaděče o nové jistící prvky, montáže nových zásuvek a vypínačů ABB Tango. Revize elektroinstalace.

15. a 16. týden 2013   30. 4. 2013

Rekonstrukce bytové elektroinstalace v Juliánově. Demontáže původních instalací, zařezání nových rozvodů do panelu a natažení rozvodů pod sádrokartonové podhledy. Montáž nového rozvaděče, jistících prvků, montáž zásuvek a vypínačů Legrand Niloe. Revize nových rozvodů.

Povodňová pomoc   16. 6. 2013

Vážení zákazníci, domácí výrobce plynových a elektrických kotlů, značka Protherm, přispěchal v těchto tíživých dnech s pomocí pro obyvatele postižené povodněmi. Pokud jste byli postiženi letošními záplavami, spol. Protherm Vám nabízí 45procentní slevu na nákup nového kotle zn. Protherm, popř. 60procentní slevu na nákup náhradních dílů k opravě záplavami poškozených kotlů. Nabídka platí do 15. 7. 2013. Společnosti Protherm za toto lidské gesto držíme palce a přejeme hodně úspěchů v jejich aktivitách. Mgr. Josef Sova, servisní technik Protherm č. 3150

13. a 14. týden 2013   15. 4. 2013

Provádíme částečnou rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu v Novém Lískovci. Nová elektroinstalace je vedena pod sádrokartonovým podhledem chodby a WC, v pokojích pak za kuchyňskou linkou a podlahovou lištou kolem stěn pokojů. Současně provádíme servis elektroinstalace v pobočce Air Bank v Brně na Moravském náměstí, opravu plynového ohřívače MORA 371 a elektrického bojleru Ariston v Brně-střed.

11. a 12. týden 2013   1. 4. 2013

V Blansku upravujeme bytovou elektroinstalaci, měníme nevhodně zvolené jističe v bytové rozvodnici a jako obvykle – i neodpovídající hlavní jistič u elektroměru. Napadlo vás někdy zkontrolovat, zda hodnota Vašeho hlavního jističe (jističe u elektroměru), odpovídá hodnotě sjednané ve smlouvě s dodavatelem elektřiny? Zejména u bytových domů se často setkáváme s tím, že zákazník zavolá elektrikáře, neboť mu z přetížení vypíná „padá“ hlavní jistič. Často však je nepříjemně překvapen, když zjistí, že přestože je bytový dům po „rekonstrukci elektřiny“, tak jistič u jeho bytu je stále stejný, starý čtyřicet let a má daleko nižší hodnotu, než za jakou každoměsíčně platí dodavateli elektřiny.

9. a 10. týden 2013   18. 3. 2013

Provádíme částečnou rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu v Novém Lískovci. Nová elektroinstalace je vedena pod sádrokartonovým podhledem chodby a WC, v pokojích pak za kuchyňskou linkou a podlahovou lištou kolem stěn pokojů. Současně provádíme servis elektroinstalace v pobočce Air Bank v Brně na Moravském náměstí, opravu plynového ohřívače MORA 371 a elektrického bojleru Ariston v Brně-střed.

7. a 8. týden 2013   4. 3. 2013

Montujeme první hromosvody letošního roku. V Řečkovicích opravujeme hromosvod na bytovém domu. Hromosvod je s oddáleným jímačem kryjícím satelitní anténu. Na ul. Merhautova v Brně opravujeme závady na hromosvodu popsané v revizní zprávě. Uvádíme do provozu kotel zn. Baxi a opravujeme elektrokotel zn. Protherm, který trpí přehříváním. U elektrokotlů Protherm Rejnok ročník 2006 až 2010 se bohužel jedná o typickou závadu – snad jedinou „vadu na kráse“ jinak spolehlivého a účinného kotle.

5. a 6. týden 2013   18. 2. 2013

Opravujeme průtokový ohřívač zn. Protherm Panda POV 24 a průtokový ohřívač Junkers Oxystop. U obce Nedvědice opravujeme závadu na elektroinstalaci staršího rodinného domu. Závadou je přerušení nulovacího vodiče na přívodu do domu. Následkem je setkání fází v elektrických zásuvkách a shoření několika spotřebičů. V Tetčicích opravujeme kotel zn. Thermona se zásobníkem Dražice a v Brně zapojujeme čerpadlo s tlakovým spínačem pro domácí vodárnu.

3. a 4. týden 2013   4. 2. 2013

Zúčastňujeme se školení v Praze u Bosch Termotechnika, výrobce elektrických kotů zn. Dakon – DALINE PTE a dále u společnosti Ariston Termo CZ, výrobce nových plynových kotlů řady GALEVO.

1. a 2. týden 2013   14. 1. 2013

Pracujeme převážně na opravách závad plynových a elektrických kotlů v Brně a Brně–venkově. Nejvíce výjezdů máme ke starším modelům výrobce spol. Thermona – zejména kotle THERM 14 KX. Dále provádíme servis elektroinstalace v brněnských provozovnách AIR bank a kontrolu elektroinstalace za 250 Kč v bytě na Lesné a Řečkovicích.

52. týden 2012   1. 1. 2013

Poslední den v roce, na Silvestra, opravujeme kotel zn. Thermona v obci Drásov. Vyjíždíme k dvěma opravám elektroinstalace v Brně a dále k výměně elektronické desky u elektrokotle zn. Protherm Rejnok 15 K.

50 a 51. týden 2012   25. 12. 2012

V těchto dnech čerpáme dovolené.

49. týden 2012   11. 12. 2012

V obci Jinačovice vyměňujeme U elektrického kotle zn. Dakon Daline nefunkční hlavní vypínač. Současně je třeba v domovním rozvaděči vyměnit i poškozený hlavní jistič. V obci Drásov uvádíme do provozu elektrický kotel zn. Protherm Rey s externím zásobníkem. Tyto kotle jsou častou volbou u novostaveb nízkoenergetických rodinných domů.

48. týden 2012   4. 12. 2012

Opravujeme kotel zn. Ecoflam. Kotel má poškozený výměník TUV. Obvyklé náhradní díly držíme skladem. Dražší, či méně obvyklé díly objednáváme u jednotlivých dodavatelů. Pokračujeme v revizích kotlů Protherm Tiger v kuřimském bytovém domě.

47. týden 2012   27. 11. 2012

Revidujeme kotle zn. Protherm Tiger 12 kW v bytovém domě v Kuřimi. Nejčastější závadou je únik plynu mezi domovním plynovodem a vstupem připojení do kotle. Únik plynu je nutno přetěsnit a detektorem zkontrolovat, zda se utěsnění zdařilo.

46. týden 2012   20. 11. 2012

Uvádíme do provozu kotel zn. Junkers v centru města Brna a provádíme revizi u několika kotlů zn. Protherm. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme k noční opravě hlavního jističe v bytovém domě ve Slatině. Příčinou závady je nízká životnost špatného výrobku - hlavního jističe.

45. týden 2012   13. 11. 2012

Pokračujeme v opravách rodinného domu v Králově Poli. Montujeme rozvody zásuvek a nový domovní rozvaděč. Po zednickém zapravení osazujeme strojky vypínačů a zásuvek a dále osvětlení v jednotlivých místnostech domu.

44. týden 2012   6. 11. 2012

Opravujeme elektroinstalaci v rodinném domě v Králově Poli v Brně. Elektroinstalace domu je stará asi 80 let. Ke světlům protahujeme nové kabely starými husími krky tak, abychom nepoškodili stropy. Zásuvkové obvody a přívody je však třeba nainstalovat nové.

43. týden 2012   29. 10. 2012

Období čištění a přípravy plynových kotlů na zimní sezónu je v plném proudu. Denně čistíme a provádíme revizi u pěti plynových kotlů. Na kuřimsku převládají výrobky spol. Thermona a Protherm.

42. týden 2012   22. 10. 2012

Vyjeli jsme k opravě elektroinstalace na ul. Bohuslava Martinů v Brně. Mladý pár ze Saudské Arábie obýval nájemní byt s neošetřovanou elektroinstalací, a docházelo tak k jiskření v bytovém rozvaděči. V Kuřimi, Brně-Králově Poli a Popůvkách jsme vyčistili několik kotlů značky Protherm Tiger a Thermona 14 KX.

41. týden 2012   15. 10. 2012

Provádíme montáž hromosvodu v Zastávce u Brna. Jedná se o dřevostavbu s velmi příkrou střechou, takže je to pro nás zároveň zkouška zručnosti a vynalézavosti. V Zastávce jsme se rovněž zúčastnili školení českého výrobce elektrických a plynových kotlů Thermona. V Kuřimi a Moravských Knínicích jsme provedli předsezónní přípravu plynových kotlů a v Brně-Slatině testujeme po opravě kotel zn. Baxi.

40. týden 2012   8. 10. 2012

V rámci služby Servis kotlů Brno jsme opravili stacionární kotel zn. Viadrus v Masarykově čtvrti v Brně. V Drásově jsme namontovali nerezo-hliníkový hromosvod na novostavbu rodinného domu. V Soběšicích u Brna opravujeme elektroinstalaci. Vyměňovali jsme zastaralé vypínače a opravovali osvětlení chodby domu. Osvětlení nefungovalo již třetím rokem a místní elektrikář nedokázal závadu odstranit. Světlo svítí a pro majitelku domu to byl od nás malý dárek k jejím narozeninám. :-)

39. týden 2012   1. 10. 2012

V brněnských Obřanech jsme namontovali dle projektu dva nové hromosvody na novostavby rodinných domků a v Líšni jsme hromosvod změřili a zkonzultovali se zákazníkem opravu svépomocí.

38. týden 2012   24. 9. 2012

Vyjeli jsme na opravu turbokotle Therm v Brně–Líšni. Detekovali jsme závadu na řídící elektronické desce. Desku jsme objednali u výrobce, spol. Thermona – Zastávka u Brna, a do dvou dnů nainstalovali. V Černých polích a Obřanech jsme opravovali dva plynové kotle s průtokovým ohřevem zn. Junkers.

37. týden 2012   17. 9. 2012

Procházíme celotýdenním školením u výrobce českých plynových a elektrických kotlů Protherm. O víkendu jsme provedli revizi hromosvodu bytového domu v centru města Brna, dále jsme opravili hromosvod u rodinného domu v Brně-Žabovřeskách. V Lelekovicích jsme spustili elektrický kotel Protherm Ray K12.

36. týden 2012   10. 9. 2012

Provádíme opravy hromosvodů na budovách Věznice Kuřim. Zakázku jsme získali ve veřejné soutěži. Montáže jsme úspěšně dokončili a krom pocitu dobře vykonané práce nás těšilo také to, že jsme se z tohoto zařízení mohli vrátit do svých domovů. Ve Veverské Bítýšce jsme prováděli výměny starších zásuvek a vypínačů v panelovém bytě.

35. týden 2012   3. 9. 2012

V Tišnově rekonstruujeme elektroinstalaci v panelovém bytě. V obci Veverská Bítýška instalujeme hromosvod na rodinném domě a v rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme do Brněnských Ivanovic na opravu vyhořelého rozvaděče.

34. týden 2012   27. 8. 2012

V chatové oblasti ve staré Líšni provádíme kompletní rekonstrukci elektroinstalace krásné dřevěné chaty. Trasy na dřevěných stěnách provádíme lištami v barvě dřeva, takže výsledný produkt nijak neruší, lišty téměř dokonale splývají se stěnami. Celková cena rekonstrukce činila 17 tis. Kč.
Ve čtvrtek brzy nad ránem vyjíždíme v rámci služby Nonstop elektrikář Brno k vyhořelému rozvaděči v bytě v Novém Lískovci. Příčinou požáru byla chybná montáž součástí rozvaděče firmou, která elektroinstalaci v bytě rekonstruovala.
Dále jsme "na klíč" přesunuli zástrčky v pracovně cihlového bytu v Komárově. Po vysekání drážek jsme přesunuli zástrčku 230 V, TV a PC zástrčku, zednicky zapravili a provedli úklid. Celková cena činila 2.700 Kč.
V sobotu jsme provedli porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodu na objektu polikliniky v Brně.

33. týden 2012   13. 8. 2012

Kousek od Žlutého kopce v Brně provádíme částečnou rekonstrukci bytu 1+1 zalištováním. To samé v Králově Poli na ul. Herčíkova. Dokončili jsme hrubé elektroinstalace novostavby v Lelekovicích. Ta je teď připravena pro ostatní profese a my se do domu opět vrátíme na osazení zástrček a světel.

32. týden 2012   13. 8. 2012

Za Tišnovem montujeme hromosvod na čtyřpatrový panelový dům. V Lelekovicích montujeme "antoníček" u novostavby nízkoenergetické dřevostavby Rýmařov. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme na Ruskou ulici v Brně-Králově Poli, kde zkrat prodlužovacího kabelu způsobil nevratné poškození hlavního jističe.

31. týden 2012   6. 8. 2012

Pokračujeme v pracích na vilce v Lelekovicích. Majitelé si z nás po přečtení deníku dělají legraci, že "vilka" je příliš honosné označení, ale nám se domeček stejně líbí. V bystrckém satelitu Kamechy jsme přidělali několik zásuvek v kuchyni nového cihlového bytu. Dokončili jsme veškeré práce na prvorepublikové vile v Bílovicích. Montujeme hromosvod na jeden z baťovských domků v městské části Brno-Maloměřice.

30. týden 2012   30. 7. 2012

V brněnské městské části Slatina kompletně rekonstruujeme dvoupokojový panelový byt zalištováním. Ve Střelicích u Brna montujeme hromosvod na novostavbu rodinného domu.

29. týden 2012   23. 7. 2012

V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme v neděli ve 22 hodin do Brna-střed. Elektroinstalace byla po starší a ne zcela vhodné rekonstrukci. V rozvaděči začal hořet poddimenzovaný přívodní kabel. Kabel jsme ošetřili a chyby vzniklé při rekonstrukci opravili tak, aby elektroinstalace mohla dalších několik let sloužit. Celý výjezd vyšel na 1.300 Kč. Absolvovali jsme několikadenní školení u firmy Junkers - Bosch Thermotechnik. V Brně – venkov jsme namontovali hromosvod na pasivní rodinný dům Hradčany C2.

28. týden 2012   16. 7. 2012

V brně montujeme hromosvod na montovaný rodinný domek Rýmařov typu Kubis. Další hromosvod jsme montovali na novostavbě v Brně-Řečkovicích. Započali jsme částečnou rekonstrukci elektroinstalace v bytě v ulici Úvoz, kterou jsme uzpůsobili pro potřeby moderní kuchyně.

27. týden 2012   9. 7. 2012

V obci Veverská Bítýška převěšujeme světla v panelovém domě zákazníkovi, který se přestěhoval v rámci jednoho domu, jen do jiného patra. V brněnské části Líšeň revidujeme zásuvky, vypínače a celkový stav elektroinstalace v rámci služby Kontrola 350 a účtujeme si, jak název napovídá, 350 Kč.

26. týden 2012   2. 7. 2012

Začínáme pracovat na elektroinstalaci v krásné nové dvoupatrové vilce v obci Lelekovice. V Brně-Králově Poli provádíme částečnou rekonstrukci elektroinstalace v prvorepublikovém domě a v rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme do brněnské části Slatina, kde měníme vyhořelou zásuvku, která je, jak s oblibou říkáme, napadena kutilem. Účtujeme si 750 Kč.

25. týden 2012   25. 6. 2012

Provádíme částečnou rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu na území Brno-Střed a to samé ve Veverské Bítýšce. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme do obce Rebešovice, kde při bouřce zateklo do rozvaděče a vyhořel hlavní jistič. V neposlední řadě zapojujeme zákazníkovi dvoufázovou varnou desku Gorenje za 530 Kč bez DPH.

24. týden 2012   18. 6. 2012

V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme v neděli ve 23.00 do Střelic u Brna, kde nacházíme vyhořelý přívodní vodič k hlavnímu jističi. Vyrážíme rovněž do brněnské části Bystrc, kde opravujeme zahořelou zástrčku. Dokončili jsme rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou a také rekonstrukci elektroinstalace kuchyně na Úvozu v Brně.

23. týden 2012   11. 6. 2012

Dokončujeme rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme do městské části Žabovřesky, kde zákazníkovi jiskří bytový rozvaděč. A samozřejmě i v tomto týdnu montujeme hromosvod, tentokrát v Lulči u Vyškova.

22. týden 2012   4. 6. 2012

Pokračujeme v rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou. Instalujeme hromosvod na rodinný domek ve Znojmě. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme do Ostopovic, kde měníme vyhořelý hlavní jistič. Provádíme rovněž rekonstrukci elektroinstalace kuchyně cihlového bytu Brno-Veveří.

21. týden 2012   28. 5. 2012

Provádíme rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu v Brně-Řečkovicích. V sobotu montujeme hromosvod na rodinný domek v Měníně u Brna. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno opravujeme zahořelý vypínač panelového bytu Brno-Slatina.

20. týden 2012   21. 4. 2012

I letos si dopřáváme celofiremní dovolenou, tentokrát v egyptské Hurghadě. Oblast vyniká průzračnou vodou a nesmírně bohatou faunou a florou, takže představuje ráj pro potápěče. Intenzívně šnorchlujeme a snažíme se nabrat nové síly a inspirace do další práce.

19. týden 2012   14. 5. 2012

Pokračujeme v rekonstrukci prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou. Instalujeme hromosvod na rodinný domek v Rajhradu a v rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme do panelového bytu v Brně-Bohunicích. Provádíme rovněž rekonstrukci elektroinstalace v jádru panelového bytu v Brně-Králově poli.

18. týden 2012   7. 5. 2012

Započali jsme kompletní rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou. Jedná se o vilu, kterou projektoval stejný architekt, jako budovu plastické chirurgie v Brně na ulici Berkova. Tento týden jsme v rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjeli do rodinného domu v Řečkovicích, ve kterém nás čekal vyhořelý rozvaděč.

17. týden 2012   30. 4. 2012

Provádíme přeložení hromosvodu na domě za Brnem a současně s tím i přeložení venkovní rozvodné skříně, kterou umisťujeme do garáže pro snazší přístupnost. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme na Vinohrady, kde opravujeme hlavní jistič panelákového bytu.

16. týden 2012   23. 4. 2012

V rodinném domku v Brně-Černovicích provádíme rekontrukci elektroinstalace v kuchyni a koupelně. Upravujeme jádro v panelovém bytě v Brně-Líšni, ve kterém navíc rušíme jeden pokoj a vyřezáváme do panelu nové dveře. To vše za využití špičkových technologií - speciální hydraulické pily a těžkého automatického kladiva.

15. týden 2012   16. 4. 2012

Rekonstrukce elektroinstalace v rodinném domku naší klientky v Brně-Komíně se chýlí ke konci a my se vydáváme na instalaci dalšího hromosvodu, tentokrát v Kuřimi. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme na pomoc obyvatelům panelákového domu, kteří zůstali na víkend bez proudu.

14. týden 2012   9. 4. 2012

V rámci služby Nonstop elektrikář Brno jsme zasahovali v městské části Bystrc. Dokončili jsme instalaci hromosvodu v Brně-Slatině na budově firmy GEOTEST. V Brně-Komíně jsme provedli rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu a v Brně-Lesné proběhla rekonstrukce elektroinstalace dvoupokojového bytu v paneláku.

13. týden 2012   2. 4. 2012

Provádíme instalaci hromosvodu na budově spol. GEOTEST v Brně. Jedná se o administrativní budovu s plochou střechou a třemi patry. Svody dle projektu instalujeme pod omítku. V místě svodů stavební firmě ukládáme namontovat pás zateplení z minerální vaty, na zbytku fasády je možno zateplovat polystyrenem. V rámci služby Elektrikář nonstop Brno vyjíždíme do Bohunic k výměně nevratně poškozeného hlavního bytového jističe a dále opravujeme zásuvkové obvody ve dvou jiných bohunických bytech.

12. týden 2012   26. 3. 2012

Na stavbě Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně instalujeme ve střešním objektu kabeláže MaR. Kabeláže jsou vedeny plechovými žlaby MARS. V brněnských Obřanech instalujeme střešní část hromosvodu na stavbě rodinného domku. Podzemní část hromosvodu se nám nedaří instalovat tak, aby odpovídala současným normám. Přechodový zemní odpor stále vykazuje hodnoty vyšší než 10 Ohmů. Vycházíme vstříc majiteli domku a dohodneme se na výkopových pracech, které si majitel provede sám, a tak může ušetřit na nezbytných vícepracech.

11. týden 2012   19. 3. 2012

Prováděli jsme montáže více než stovky kusů osvětlení v brněnském Paláci Padowetz. V rámci poruchové služby - Elektrikář nonstop - jsme vyjeli ke dvěma případům. Na ul. Rybářská v Brně jsme provedli provizorní opravu poškozeného hlavního osmdesátiampérového jističe a v sobotu večer tak zajistili elektrický proud pro celý bytový dům. V neděli večer jsme pod proudem vyměnili třífázový elektroměrový jistič u bytu na ul. Ukrajinské.

10. týden 2012   12. 3. 2012

Věnovali jsme se převážně montážím hromosvodů a dále drobným, dříve nasmlouvaným zakázkám. V Křenovicích a Stavěšicích jsme opravili hromosvody na rodinných domcích a v Čejči právě dokončujeme montáž hromosvodu na bývalé zemědělské usedlosti. Drobným zakázkám elektro jsme se věnovali v Řečkovicích, Veverské Bítýšce a centru Brna. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno jsme vyjeli do Černých Polí na výměnu jednofázového elektroměrového jističe 25A.

9. týden 2012   5. 3. 2012

Dokončovali jsme elektromontážní práce MaR na střeše Spielberk Office Centra. K závadám jsme vyjeli postupně čtyřikrát. V Komárově jsme demontovali a nahradili vyhořelý bytový rozvaděč. Na Lesné jsme opravili nefunkční zásuvky a dále detekovali závadu na hlavním vedení a na Vinohradech jsme o víkendu vyměnili nefunkční hlavní jistič u elektroměru. V nabitém pracovním týdnu jsme si našli čas i na záležitosti společenské - 1. 3. 2012 se na zahradě vily Tugendhat konalo slavnostní ukončení stavby uspořádané pro dodavatelské firmy a jejich pracovníky a my jsme se této události rádi zúčastnili. Děkujeme! :-)

8. týden 2012   27. 2. 2012

V rámci služby Elektrikář nonstop Brno jsme vyjeli na závadu na elektroinstalaci u prvorepublikové vilky v Bílovicích nad Svitavou. Závada se projevovala nepravidelně a jednalo se o zahořelý spoj u nulovacího vodiče. Započali jsme montáž MaR vzduchotechniky na střeše budovy Spielberk Office Centre v Brně. Budova má při výšce 85 m dvacet pater. V Řečkovicích na ul. Žitná jsme rekonstruovali panelový byt 1+1. Rekonstrukce elektroinstalace byla provedena zalištováním do lišt Kopos, osazeny byly české zásuvky a vypínače zn. ABB Classic, které se nejlépe hodí k lištovému programu Kopos a dále bytový rozvaděč zn. Hager. Pro elektroinstalaci v bytovém jádře jsme zvolili poněkud pracnější, ale estetičtější metodu - vyjmutí původních vodičů a jejich nahrazení novými měděnými vodiči protahováním.

7. týden 2012   20. 2. 2012

Pokračovali jsme v rekonstrukci panelového bytu na ul. Konrádova v Brně. Práce ve vile Tugendhat již byly ukončeny, nicméně se stále účastníme finálních příprav na slavnostní otevření vily, u kterého bude přítomen i prezident ČR pan Václav Klaus. V rodinném domku na ul. Mošnova jsme modernizovali rozvaděč u podkrovní bytové jednotky a na ul. Vachova v Brně započali rekonstrukce osvětlení společných prostor domu.

6. týden 2012   13. 2. 2012

Zahájili jsme rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu 4+1 na ul. Konrádova v Brně. Kabeláže elektroinstalace jsou taženy pod sádrokartonový strop a směrem dolů zařezány do panelu. Dále dokončujeme opravu elektroinstalace v rodinném domku na ul. El. Přemyslovny, kde po zkratu v elektroinstalaci došlo k přerušení nulového vodiče do podkroví.

5. týden 2012   6. 2. 2012

V rámci poruchové služby Nonstop elektrikář 24/7 vyjíždíme v nočních hodinách do obce Rajhradice, kde montujeme nový proudový chránič a v neděli odstraňujeme závadu u domku v Židenicích. Pokračujeme v rekonstrukci bytového jádra panelového bytu ve Veverské Bítýšce. Na přání majitele je vlastní přívod do jádra zalištován lištami Kopos, montujeme rozvaděč Hager 24M s jističi a proudovým chráničem Gewiss. Dokončujeme rekonstrukci elektroinstalace bytu 2+1 na ul. Výstavní v Brně a na ul. Elišky Přemyslovny zahajujeme rekonstrukci přívodu elektroinstalace do druhé bytové jednotky patrového rodinného domu.

4. týden 2012   30. 1. 2012

Provádíme opravy porevizních závad v bytovém domě na ul. Drobného v Brně. Závady na systému hromosvodu odstraněny. Opravy závad na společné elektroinstalaci a v kotelně byly započaty a budou nadále pokračovat. V sobotu vyjíždíme k závadě na elektroinstalaci bytu po starší neprofesionální rekonstrukci. V neděli opravujeme závadu v rodinném domku na ul. El. Přemyslovny v Brně.

3. týden 2012   23. 1. 2012

Dokončujeme rekonstrukci bytového jádra na ul. Luční v Brně. Zahajujeme rekonstrukci bytu v centru města Brna na ul. Výstavní a dále rekonstrukci elektroinstalace bytového jádra ve Veverské Bítýšce. Předáváme elektroinstalaci na vile Tugendhat. Také si nalézáme chvilku na pověšení lustru u paní předsedkyně o.s. Ženy50.

2. týden 2012   16. 1. 2012

Pokračujeme v montážích na vile Tugendhat. Montujeme sufitová svítidla, skleněná stínítka lustrů vyrobených českou firmou Preciosa, podlahové krabice Legrand a finálně prověřujeme funkci el. obvodů před konečným předáním stavby.

1. týden 2012   9. 1. 2012

V prvním týdnu nového roku 2012 vyjíždíme v brzkých ranních hodinách k opravě dopravníku mouky do pekárny v Globusu. Po úspěšné opravě odjíždíme s krabicemi zákusků a jiných dobrot. Rok nám tedy hezky začíná :-) Současně zahajujeme rekonstrukci elektroinstalace bytového jádra na ul. Luční v Brně a navštěvujeme zákazníky, kteří si na konci roku 2011 objednali drobné zakázky.

52. týden 2011   27. 12. 2011

V posledním týdnu r. 2011 čerpáme dovolenou. Služba Elektrikář nonstop Brno je však aktivní a nejdéle do šedesáti minut jsme schopni zasáhnout u všech urgentních oprav elektroinstalace v okrese Brno-město a Brno-venkov. Do nového roku Vám přejeme vše dobré!

51. týden 2011   26. 12. 2011

Probíhají dokončovací práce na vile Tugendhat. Na střeše budovy montujeme aktivní hromosvod, uvnitř budovy zásuvky a vypínače zn. Berker. Na Štědrý den odpoledne vyjíždíme k závadě na elektroinstalaci u rodinného domku v Černých polích. V domku nejde vůbec el. proud, nelze svítit ani topit, nejdou spotřebiče. Do hodiny je závada odstraněna a Ježíšek může přijít.

50. týden 2011   19. 12. 2011

Vyměňujeme elektroměrový rozvaděč v bytovém domě na ul. Veveří v Brně. Demontujeme starý rozvaděč velikosti vstupních dveří do domu. Za provozu přepojujeme jednotlivé byty tak, aby výpadek el. proudu v bytech nebyl delší než jednu hodinu. V šest hodin ráno opravujeme vyhořelé zásuvky v bytě v Řečkovicích. Bohužel zde konstatujeme, že poškození staré elektroinstalace je tak masivní, že není bezpečné uvést původní zásuvky do trvalejšího provozu a je třeba natažení nových vodičů - tedy rekonstrukce zásuvkových obvodů.

49. týden 2011   12. 12. 2011

Na vile Tugendhat probíhají dokončovací práce. Opravujeme poškozený kabel. Bohužel, někteří řemeslníci jiných profesí zapomínají, že je lépe jimi poškozený elektrokabel nahlásit, než čekat, že se na poškození při testování elektroinstalace nepříjde. Hledání místa závady, otevření zdiva, oprava a zapravení je pak daleko nákladnější, než kdyby byla chyba přiznána okamžitě. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno 24/7 vyjíždíme do Bohunic, opravujeme zahořelý přívodní vodič do bytového rozvaděče. V Bohunicích dále připojujeme elektrický sporák.

48. týden 2011   5. 12. 2011

Montujeme poslední letošní hromosvod. Střecha je mírná, nicméně práci nám zpestřuje sněžení, a tak nezbývá, než využívat lano a sedací úvazy. Průběžně pracujeme na kompletacích vily Tugendhat. V rámci služby Elektroservis nonstop Brno vyjíždíme k výměně relé ovládaného spínačem HDO a dále k opravě zásuvek a světel, poškozených při zkratu v panelovém bytě v brněnském Jundrově.

47. týden 2011   28. 11. 2011

V tomto týdnu jsme dokončovali montáže na ul. Francouzská. Probíhalo osazování světel, zásuvek a vypínačů. Osazování osvětlení probíhalo taktéž na vile Tugendhat, světla byla montována ve třetím patře v ložnicích rodiny Tugendhatových. V rámci projektu "elektrikář nonstop" jsme vyjeli ve večerních hodinách k opravě osvětlení v bytě v Žabovřeskách a dále k opravě trouby zn. Mora ve Veverské Bitýšce.

46. týden 2011   21. 11. 2011

V tomto týdnu jsme osadili svítidla, vypínače a zásuvky v kotelně vily Tugendhat a začali jsme přípravné práce k osazování svítidel v 2. NP vily. V řečkovickém bytě jsme zalištovali nové přívodní vedení k bytovému jádru a dále v rámci nonstop služby jsme ve večerních hodinách dvakrát vyjeli k opravám elektřiny v brněnských bytech.

45. týden 2011   14. 11. 2011

Pokračovali jsme v kompletacích elektroinstalace na vile Tugendhat. Probíhalo osazování světel a vypínačů v prvním patře vily, které je vyčleněné pro technické zázemí. V brněnské Líšni a Moravských Knínicích jsme dokončili dva hromosvody. Na přání zákazníka z Moravských Knínic jsme též provedli opravu nadstřešní části komína. O víkendu jsme pak vyjeli k urgentní opravě elektroinstalace v panelovém bytě v Brně-Bystrci. Příčinou závady s hořením bylo neodborné zapojení bytového rozvaděče při rekonstrukci v r. 2000.

44. týden 2011   7. 11. 2011

V tomto týdnu jsme prováděli finální montáže bytových rozvaděčů a osazování zásuvek a vypínačů v bytovém domě na ul. Francouzská v Brně. V centru Brna jsme vyjeli k závadě - zalištovali nové přívodní vedení k bojleru - a potěšili tak uživatele bytu opětovně tekoucí teplou vodou. V panelovém domě na Lesné jsme provedli porevizní opravy závad společné elektřiny a v obci Moravské Knínice dokončujeme hromosvod na hospodářské usedlosti, kdy celková délka vedení tohoto hromosvodu je 160 m.

43. týden 2011   31. 10. 2011

Ve svátečním týdnu jsme položili přívodní kabel v dvorním traktu bytového domu na ul. Francouzské a započali kompletaci rozvaděčů v jednotlivých bytech a také osazování hlavního elektroměrového rozvaděče. Na vile Tugendhat jsme osazovali kovová těla podlahových zásuvek a montovali osvětlení v technické části 2. NP - v tzv. "Tunelu".

42. týden 2011   24. 10. 2011

Tento týden jsme částečně věnovali školením. Připravujeme se k zahájení další podnikatelské činnosti, chceme se zabývat servisem a opravami plynových a elektrokotlů. Proškolení jsme prozatím absolvovali u výrobce kotlů Thermona v Zastávce u Brna. V zimním období nás čekají zkoušky TIČR a na jaře školení u dalších výrobců kotlů a vlastní zahájení činnosti. Ve Vranově u Brna jsme namontovali hromosvod na krásnou prvorepublikovou chatu. Potrápila nás devět metrů vysoká a strmá střecha dvojitě osazená taškou Bobrovkou, u které jsme museli rozebrat tři sta tašek, abychom se mohli pohybovat u hřebene střechy. Hromosvod jsme montovali hliníkový s nerezovými prvky, abychom tak zajistili vysokou trvanlivost hromosvodu. Práce na této zakázce nám celkově trvala dva a půl dne.


Chata Vranov

41. týden 2011   17. 10. 2011

V obci Heršpice jsme namontovali hliníkový hromosvod s nerezovými komponenty na stavbu zajímavého rodinného domu, který si majitel domu osobně navrhoval (více v referencích). V panelovém bytě v brněnské Bystrci jsme nahradili staré uvolněné zásuvky v pokojích za nové - ABB Classic -, které jsou přímo určené k montážím na staré hliníkové rozvody. V městské části Žabovřesky jsme zahájili rekonstrukci bytového jádra panelového bytu a v nedělních večerních hodninách jsme vyjeli na urgentní opravu elektroinstalace v rodinném v Brně, závadu jsme našli a opravili. Majitel nemovitosti měl "štěstí v neštěstí", neboť mu vyhořela zásuvka dodatečně zastavěná šatní skříní. K požáru domu tedy bylo nebezpečně blízko. :-(

40. týden 2011   10. 10. 2011

Pokračujeme v elektromontážích na ul. Francouzské. Spolu s pokrývači vyměřujeme průchody plechovou krytinou a montujeme vzduchotechniku pro kuchyně a sociální zařízení. Zajišťujeme výkopové práce pro uložení přívodního kabelu a protahovacích trubek pro instalace tabla domácícho telefonu, TV kabelového signálu a telefonní kabeláže. Na vile Tugendhat pokračujeme montážemi vypínačů v 2. NP.

39. týden 2011   3. 10. 2011

Na vile Tugendhat jsme zahájili kompletační práce ve 3. NP. Osazovali a testovali jsme obvody osvětlení v obytných místnostech v okruzích 6, 7 a 8. K osazení byly vybrány otočné vypínače zn. Berker. Současně jsme zahájili montáže zemnění u prvorepublikové celoročně obyvatelné chaty ve Vranově u Brna a dále zemění u dvou rodinných domků v Knínicích u Boskovic a ve Strážovicích u Kyjova.

38. týden 2011   26. 9. 2011

V tomto týdnu jsme pokračovali v montážních pracech v bytovém domě na ul. Francouzské v Brně. Na vile Tugendhat jsme montovali podpěry vedení hromosvodu a dále jsme vyjeli k několika drobným opravám elektroinstalace v rámci našeho nonstop elektroservisu servisu 24/7. Vždy máme radost ze zásahu na místě závady, když světla opět svítí, do zásuvek zas proudí elektrický proud a lednice už "nevyteče" :-)

37. týden 2011   19. 9. 2011

Na ul. Francouzské proběhla instalace svodů hromosvodného vedení - vodičů HVI Light od výrobce DEHN. Na ul. Marie Hubnerové v Brně jsme zapojili rozvaděč a osadili vypínači a zásuvkami bytovou jednotku v rodinném domě a ve zbytku týdne jsme pokračovali v pracech na vile Tugendhat. Zde probíhalo osazování posledních KU68 do místností s replikami historických obkladů. Ve středu, ve večerních hodinách, jsme v 21.30 hod vyjeli na urgentní opravu elektroinstalace do provozovny vývařovny - kuchyně - v Brně-Kr. Poli a zajistili jsme tak, že následující den mohla být kuchyně bez finančních ztrát opět v provozu. Provozovatel kuchyně byl nadšený.

36. týden 2011   12. 9. 2011

Provádíme montáž hromosvodu na novostavbě rodinného domku v Rebešovicích. Domeček je malý a vše se zdá v pořádku, dokud nezačneme instalovat zemění. U výkopových prací zjišťujeme, že dům je postaven na navážce skládající se ze suti. Zemnících tyčí instalujeme o padesát procent více, než předpokládá projekt. Hromosvod je funkční, ale odjíždíme naprosto vyčerpaní. Dále v tomto týdnu opravujeme hromosvod na dvou rodinných domcích v Kr. Poli a Řečkovicích a na ul. Francouzské provádíme dokončovací práce hrubé elektroinstalace. Počasí nám vychází. Náš pracovní týden měl opět 70 pracovních hodin...

35. týden 2011   5. 9. 2011

V tomto týdnu jsme v bytovém domě na ul. Francouzská prováděli montáže kabeláží k domácím telefonům a dále přípravné práce k montáži vodičů HVI hromosvodu. V obci Holubice jsme zrekonstruovali hromosvod u zemědělské usedlosti v centru obce, vybavili jej dvěma oddálenými jímači a u nově provedených zemnění dosáhli hodnot přechodového odporu s dvojnásobnou rezervou oproti požadavkům normy, což nás potěšilo.

34. týden 2011   29. 8. 2011

Na ul. Třískalova jsme dokončili prohlídku elektroinstalace v bytech panelového domu a pokračujeme v odstraňování závad u jednotlivých majitelů bytů. Prohlídka byla za jednotnou cenu 350 Kč/byt vč. zprávy o stavu elektroinstalace. Hradilo ji SVJ, samotné opravy v bytech si potom hradili jejich majitelé. Vzhledem k množství zjištěných závad se z našeho pohledu jednalo o velmi rozumnou investici do 40 let staré elektroinstalace. V Mikulově jsmě provedli revizi a následně porevizní opravy hromosvodu ve výrobním objektu. U zakázky bylo zejména nutné vytvořit tři nová zemnění ke svodům, kdy jedno zemnění bylo před upraveným hlavním vchodem budovy, druhé na boční betonové ploše a třetí v zadní části budovy. Při montáži zemnění před hl. vchodem jsme citlivě zvolili umístění svodu tak, aby nenarušil reprezentativní charakter vchodu. Provedli jsme průrazy do betonu a později zase otvory zabetonovali, abychom svojí činností v objektu nezanechali stopy.

33. týden 2011   22. 8. 2011

Na ul. Francouzská instalujeme koaxiální a UTP kabeláže slaboproudých rozvodů. V jednotlivých bytech bytového domu začínáme umísťovat instalační krabice do kuchyňských koutů v bytech dle jednotlivých projektů kuchyní. V obci Chudčice instalujeme hromosvod s oddáleným izolovaným jímačem na RD a dále menší hromosvod na chatu v Senticích. Na žádost zákazníka z Tišnova jsme přijeli přeměřit zemní odpor jeho staršího hromosvodu.

32. týden 2011   15. 8. 2011

Na vile Tugendhat jsme připravovali třífazová lineární osvětlení 1. NP. V 2. NP jsme montovali lišty NIDAX pro osvětlení technických prostor zadní části vily, tzv. "tunelu". Na ul. Francouzské jsme v bytovém domě připravovali vzduchotechniku do kuchyní a koupelen. V tomto týdnu jsme se také přesvědčili, že opravit prodlužovací kabel s bubnem dokáže nejen elektrikář, ale i "kvalifikovaný ukrajinský zedník". Jen když jsme se později zeptali na druh závady, tak nám ukrajinský opravář odvětil, že "prodlužka měla drát navíc a proto nefungovala". Trochu se nám zježily vlasy. :-)

31. týden 2011   8. 8. 2011

Pokračovaly montáže elektroinstalace v bytovém domě na ul. Francouzská v Brně. Montovali jsme převážně zemnící vodiče a bytové rozvodnice. Na ul. Husitská 6 v Brně-Kr. Poli jsme pokročili s pracemi na naší vzorkové prodejně Koupelny Husitská a výrobní firmě na ul. Oloumoucké jsme zprovoznili nefunkční lis a zabránili tak zastavení provozu.

30. týden 2011   1. 8. 2011

Na vile Tugendhat jsme naspojkovali původní přívod a další kabeláž vedoucí k přesunutému rozvaděči R2. Prováděli jsme trubkování pro slaboproudé rozvody bytového domu v ul. Francouzská v Brně. Na zateplované ZŠ v Kuřimi jsme nainstalovali tři podfasádní svody a dále zrekonstruovali hromosvod v Žebětíně.

29. týden 2011   25. 7. 2011

Pokračují elektroinstalační práce na vile Tugendhat. V 1. np jsme dokončovali montáže nových rozvodů, které technologicky navazovaly na lokální bourací práce v tomto patře. V centru Brna jsme na ul. Úvoz opravili nefunkční prvorepublikový hromosvod pětipodlažního nájemního domu a nový hromosvod jsme namontovali na rodinný domek v obci Lelekovice.

28. týden 2011   18. 7. 2011

Pokračovali jsme v montážích nové elektroinstalace u rekonstruovaného bytového domu na ul. Francouzská v Brně. Nainstalovali jsme přívodní kabely ke garážovým jednotkám a ve spol. prostorách. V obci Křtiny jsme opravili hromosvod u rodinného domku, kde jsme instalovali oddálený jímač na TV anténu a pro vysoký zemní přechodový odpor jsme museli vložit do drážky v zemi nový zemnící pásek. Na ul. Třískalova v Brně jsme zrekonstruovali hromosvod u panelového domu a v sobotním odpoledni jsme v rámci nonstop servisu vyjeli k neodkladné opravě bytového rozvaděče na ul. Fleischnerova.

27. týden 2011   10. 7. 2011

Dvacátý sedmý týden byl zkrácený o dva sváteční dny, přesto jsme v ul. Francouzské v Brně stihli nainstalovat přívodní vedení ke třem novostavbám bytů, v brněnské Líšni jsme namontovali hromosvod na rozsáhlejší rodinný domek s hospodářskými staveními a na ul. Třískalova jsme provedli společenstvím vlastníků bytového domu objednanou kontrolu elektroinstalace a následné drobné opravy ve třech bytech.

26. týden 2011   4. 7. 2011

V Brně jsme opravili hromosvod zákazníkovi, za využití fasádnického lešení, přistaveného u jeho domu. Nový hromosvod tak získal levněji. Dále jsme opravili hromosvod v Dolních Loučkách a započali opravy hromosvodu na čtyřpatrovém bytovém domě v brněnských Řečkovicích. Na ul. Husitská 6 jsme v prodejně "Koupelny Husitská" chystali elektroinstalaci pro nově budovanou prodejnu. V mimopracovní dobu jsme vyjeli k nutné opravě vyhořelého jističe zásuvkového obvodu obývaného bytu a v Masarykově čtvrti jsme vyměňovali poškozené jističe 25A před elektroměry.

25. týden 2011   27. 6. 2011

Na ul. Cihlářská v Brně jsme dokončili poslední byt ze zakázky na rekonstrukci elektroinstalace jedenácti bytů v nájemním domě. Součástí zakázky byly i drobné zednické práce, např. zapravení vysekaných drážek. Starší paní na ul. Mánesova v Brně jsme opravili nefunkční vypínače v bytovém jádru a přes nepřízeň počasí jsem dokázali namontovat tři hromosvody v Brně a Brně-venkovu.

24. týden 2011   20. 6. 2011

V tomto týdnu jsme se zabývali převážně montážemi hromosvodů. V obci Malhostovice jsme namontovali nový třísvodový hromosvod na starší patrový rodinný dům se zateplenou fasádou, v Tišnově jsme opravili hromosvod u rodinného domku na ul. Hřbitovní a v Brně jsme využili smontovaného lešení u fasády rodinného domu v Židenicích a namontovali tak nový hromosvod i zde. Radost z práce nám trochu kazily vosy, které při obraně svých hnízd, schovaných pod střešními taškami, zaznamenaly celkem čtyři zásahy na náš účet. :-(

23. týden 2011   12. 6. 2011

Započali jsme rekonstrukci elektroinstalace bytového jádra v panelovém domě na ul. Bořetická v Brně. Pro stavbu rodinného domu v Újezdě u Brna jsme zajistili projekt podomítkového hromosvodu a dle projektu tento hromosvod následně realizovali a na ul. Husitská 6 v Brně jsme pokračovali v budování naší nové vzorkové prodejny „Koupelny Husitská“, zaměřené na rekonstrukce bytů a bytových jader.

21. a 22. týden 2011   5. 6. 2011

Užíváme si dovolené v Tunisku a profesionální deformace nám nedá, abychom nezkoumali zdejší elektroinstalaci. S potěšením konstatujeme, že něco takového by u našich zákazníků rozhodně neprošlo. Ostatně, posuďte sami.


Elektroinstalace v Tunisku

20. týden 2011   22. 5. 2011

Dokončili jsme rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu 3+1 v Kuřimi a dále pokračujeme v rekonstrukci malometrážních bytů v centru města Brna na ul. Cihlářská. Dokončujeme zakázky před plánovanou dovolenou.

19. týden 2011   15. 5. 2011

Pokračujeme v rekonstrukci elektroinstalace bytu v Kuřimi. V brněnských Tuřanech jsme namontovali nový AlMgSi hromosvod na zrekonstruovaný dvoupodlažní rodinný dům a u domu sousedního jsme na zakázku provedli měření přechodového zemního odporu svodu starého hromosvodu.

18. týden 2011   8. 5. 2011

V osmnáctém týdnu jsme zrekonstruovali dva malometrážní cihlové byty na ul. Cihlářská a v rámci servisu 24/7 jsme vyjeli k zákazníkům v centru města Brna na opravu poškozeného lustru, úpravu zásuvek pro novou kuchyňskou linku a opravu přerušeného nulovacího vodiče.

17. týden 2011   1. 5. 2011

Na vile Tugendhat na ul. Černopolní 45, Brno, usazujeme rozvaděče v 1.NP a 3. NP. U zákazníka na ul. Banskobystrická v Brně montujeme nový přívod napájení pro elektrická vrata, opravujeme podzemní část hromosvodu a v Kuřimi začínáme rekonstrukci panelového bytu.

16. týden 2011   24. 4. 2011

Zrekonstruovány dva byty v Brně na ul. Cihlářská. Starším manželům na ul. Kunštátská montujeme novou samostatnou elektrickou větev pro napájení kuchyňské trouby a dokončujeme rekonstrukci atypického bytu na téže ulici.

15. týden 2011   17. 4. 2011

Zahajujeme zakázku rekonstrukce jedenácti malometrážních bytů na ul. Cihlářská. Rekonstrukce bytů bude probíhat za provozu, tedy obyvatelé bytů budou po dobu rekonstrukce své byty obývat. Současně pokračujeme v montážích na již rozpracovaném bytě v Řečkovicích.

14. týden 2011   10. 4. 2011

Dokončujeme a předáváme zrekonstruovaný byt 2+1 na Lesné. V Řečkovicích vyjíždíme k poškozenému přívodnímu vedení rodinného domu na ul. M. Hubnerové a pokračujeme v motážích na vile Tugendhat.

13. týden 2011   3. 4. 2011

V třináctém týdnu jsme započali rekonstrukci samostatné bytové jednotky 2+kk v rodinném domě v Řečkovicích, byt se vyznačuje bohatou výbavou ovladačů interiérových světel, několika instalacemi el. topných rohoží a jelikož majitel nedůvěřuje bezdrátovým technologiím, bude v bytě uloženo několik desítek metrů instalačních trubek pro slaboproudá zařízení (tzv. husí krky).V Kuřimi jsme dále započali rekonstrukci bytového jádra v panelovém domě a v bytových jednotkách budovy Technického muzea v Brně jsme nainstalovali kabeláže UTP pro rozvod internetu.

12. týden 2011   27. 3. 2011

Sezona hromosvodů začala a tak téměř každý týden opravujeme, montujeme, nebo měříme hromosvody. V současné době montujeme hromosvod pro Centrální kompostárnu Brno. Hornina do které je nutné vložit zemnící tyče a pásky je v místě montáže hromosvodu klasifikována do páté třídy a skládá se z navážky drceného betonu, cihel a kamení. Za těchto podmínek jsou zemní práce zdlouhavé a vyčerpávající. Nepochybuji však, že zakázku dokončíme v termínu.

11. týden 2011   20. 3. 2011

Na ul. Kunštátské v Brně jsme se pustili do rekonstrukce atypického cihlového bytu 2+1. Zakázku jsme převzali po firmě, ke které investor v průběhu rekonstrukce ztratil důvěru. Současně probíhají práce v budově Technického muzea Brno, zde realizujeme rozvody pro PC a TV a montujeme nouzová osvětlení společných prostor.

10. týden 2011   13. 3. 2011

V desátém týdnu jsme na vile Tugendhat provedli montáž vedení 230V k zapuštěným zásuvkám v hlavní místnosti 2.NP a k dalším souvisejícím rozvodům. Pokračovali jsme v započaté rekonstrukci panelového bytu na Lesné a v Řečkovicích, v KC Vysočina jsme přeložili svod hromosvodu, který po rekonstrukci prodejny mohl poškozovat nově instalovanou skleněnou výlohu.

9. týden 2011   5. 3. 2011

V devátém týdnu jsme započali rekonstrukci bytového jádra a kompletní elektroinstalace panelového bytu 2+1 na Lesné v Brně. Na sídlišti v Řečkovicích jsme provedli kompletaci dříve zrekonstruované části cihlového bytu a v Technickém muzeu Brno na ul. Rokycanové montujeme rozvod dvou oddělených sítí domácích telefonů.

8. týden 2011   27. 2. 2011

V osmém týdnu jsme v Tišnově zrekonstruovali elektroinstalaci umakartového jádra panelového bytu, osadili rozváděč zn. Schneider a zalištovali kabeláž. Na vile Tugendhat jsme provedli přeložení kabeláže k jídelnímu výtahu, připravili osazení dalšího z rozváděčů a prováděli dokončovací práce v přístavku - garáži. V suterénu budovy TM Brno jsme započali s lištování kabeláže osvětlení a zásuvek suterénu.

7. týden 2011   20. 2. 2011

Práce v budově Technického muzea Brno se chýlí k závěru. Provedli jsme demontáž rozvaděče kanceláře a jeho následný přesun na jiné místo, usadili rozvaděč společné spotřeby domu a do chodníku před budovou jsme uložili nový přívodní kabel do obytné části budovy. V centru Brna jsme pokračovali v kompletaci mezonetového bytu a zapojování bytového rozvaděče.

6. týden 2011   13. 2. 2011

Elektroinstalační práce na vile Tugendhat opět začaly. V suterénu budovy jsme dokončovali rozvody osvětlení a zásuvek v projekční místnosti a dále rozvod 24V v kotelně. Současně probíhaly práce ve sklepě budovy depozitáře Technického muzea v Brně a dále kompletace rozvodů v bytě v centru Brna na ul. Jakubské, kde v mezonetovém podkrovním bytě osazujeme zásuvky a vypínače zn. Kopp.

5. týden 2011   6. 2. 2011

V pátém týdnu jsme dále pokračovali v rekonstrukci elektroinstalace v budově Technického muzea v Brně. Na přání jednotlivých klientů - nájemníků - jsme v bytech 2. patra instalovali trubky LPE 2 prům. 16 mm (důvěrně známé jako husí krky), pro rozvod počítačových sítí a sítí TV v domácnostech. Na Lesné v Brně dokončujeme rekonstrukci elektroinstalace bytového jádra panelového bytu.

4. týden 2011   30. 1. 2011

V objektu Technického muzea v Brně-Židenicích jsme dokončili rekonstrukci hrubé elektroinstalace bytu v třetím patře a dále navazující elektroinstalace chodbové části třetího patra. V současné době pokračujeme dalšími dvěma byty v patře druhém. V Brně na ul. Kozí 12 jsme podle přání zákazníka upravili osvětlení vznikajícího květinářství sl. Kovářové a ke konci týdne jsme provedli osazení nových zásuvek, vypínačů a světel ve starším rodinném domě v Kuřimi.

3. týden 2011   23. 1. 2011

V tomto týdnu jsme pokračovali v rekonstrukci objektu sídla Technického muzea Brno v Židenicích - máme za sebou usazení hlavního elektroměrového rozvaděče a zrekonstruovali jsme dva byty v prvním a druhém patře. V Řečkovicích jsme na ul. Kárníkova započali rekonsrukci jádra panelového bytu 2+1. V příštím týdnu budeme pokračovat v pracích pro Technické muzeum Brno a dále se těšíme na menší zakázku úpravy osvětlení v novém květinářství na ul. Kozí 12 v Brně.


mezera

2. týden 2011   17. 1. 2011

Pokračujeme v rekonstrukci bytového domu v Židenicích. Mimo společných prostor domu, na kterých ještě stále pracujeme, jsme natahali kabeláže ke zvonkům a vnitřnímu telefonu, dále jsme do zdiva nainstalovali husí krky o průměru 23 mm pro budoucí rozvody sítí TV a PC. Příští týden začínáme rekonstrukce jednotlivých bytů a půdních prostor. Současně, mimo tuto akci, jsme v menším penzionu, taktéž v Židenicích, instalovali osvětlení v podkrovních prostorách soukromého bytu a v Kuřimi nainstalovali jímač a kratší hromosvodné vedení u RD s plochou střechou. Kontrola částí původního hromosvodu RD byla samozřejmostí.


mezera

1. týden 2011   9. 1. 2011

Započali jsme rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikového domu v Židenicích v Brně. Dům má šest bytových jednotek, rekonstrukce se týká všech těchto šesti jednotek, dále elektroinstalace sklepů a společné spotřeby a též hlavního přívodního vedení do domu. Problematické u této zakázky je, že dům je rekonstruován za provozu - téměř plně obydlen, stále užíván. Zakázka bude z tohoto důvodu náročná jak pro nás řemeslníky, tak i pro uživatele opravovaných bytových jednotek. Jsme ale přesvědčeni, že rekonstrukci zvládneme k plné spokojenosti všech zúčastněných stran.


mezera
PF 2011

resumé 2010   6. 1. 2010

Dle předběžných výsledků byl rok 2010 pro firmu Elektrosova velmi úspěšný. Navzdory pokračující ekonomické krizi, která se silně dotýká také stavebnictví, jsme dosáhli provozního zisku a uspokojili téměř stovku spokojených zákazníků, kteří díky naší pečlivé práci mohli prožít Vánoce v nově zrekonstruovaném, bezpečném domově. Děkujeme Vám za důvěru. Slibujeme, že ve své píli nepolevíme ani v roce 2011.


mezera

51. a 52. týden 2010   25. 12. 2010

V tomto vánočním týdnu jsme dokončovali rekonstrukci elektroinstalace bytu na ul. Třískalova v Brně, provedli jsme drobný servis v dalším rodinném domku v Brně-Králově Poli a v havlíčkobrodské nemocnici jsme spolupracovali na stavbě plynové kotelny pro ohřev TUV, určené pro letní období. V 52. týdnu máme celofiremní dovolenou, nonstop servis 24/7 však zůstává zachován. Přejeme příjemné prožití svátečních dnů a mnoho štěstí do nového roku!


mezera

50. týden 2010   18. 12. 2010

V Břeclavi jsme instalovali čidla měření teploty pro výměníkové stanice, v brněnské vile Tugendhat jsme dokončovali instalaci silnoproudu v prvním patře budovy, na ul. Lidická v Brně jsme za ztížených klimatických podmínek zrekonstruovali část hromosvodu a v rodinném domku v Králově Poli provedli drobné opravy elektroinstalace.


mezera

49. týden 2010   12. 12. 2010

Na ul. Olomoucká v Brně jsme prováděli modernizaci starší klimatizační jednotky, na Ondříčkově náměstí jsme obyvatele nájemního domu potěšili zbrusu novými rozvody TV signálu STA a na ul. Černopolní 45 na vile Tugendhat jsme namontovali nový hlavní rozvaděč RH a rozvaděč pro kotelnu.


mezera

48. týden 2010   5. 12. 2010

Probíhaly montáže teplotních čidel k výměníkovým stanicím kotelny v Břeclavi, dále kompletace elektroinstalace zrekonstruovaného bytu na Ondříčkově náměstí v Brně, současně bylo provedeno několik drobných zakázek převážně servisního charakteru - výměny svítidel, opravy vypínačů a zásuvek ve dvou rodinných domcích v Brně-Králově Poli a v bytě v centru města Brna.


mezera

47. týden 2010   28. 11. 2010

Ve 47. týdnu jsme se zabývali převážně měřením a regulací. V první polovině týdne jsme dokončovali zakázku na zapojení sedmi kusů plynové vytápěcí jednotky - PVJ Sahara - na ul. Olomoucká v Brně. V druhé části týdne jsme v Břeclavi instalovali čidla MaR, sloužící k měření venkovní teploty, což je důležité pro vytápění obytných domů a chod kotelen.


mezera

46. týden 2010   20. 11. 2010

Ve 46. týdnu jsme prováděli dokončovací práce rozvodů silnoproudé elektroinstalace v druhém patře brněnské vily Tugendhat.

Na Ondříčkově náměstí v Brně jsme započali rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikového bytu a současně jsme prováděli několik drobných zakázek, šlo převážně o zapojování elektrických sporáků a varných desek, kdy z důvodu platné záruky na spotřebič vyžadoval prodejce zapojení spotřebičů od profesionálního elektrikáře.

Mgr. Josef Sova

31. a 32. týden 2014

Na ul. Úvoz v Brně provádíme opravu kotle Therm. V bytovém domě na Podlesí v Komíně provádíme záruční opravu průtokového ohřívače Junkers WRD 11-2 G 23. Vlivem výrobní vady došlo k mikroprasklině na měděném výměníku. více...


29. a 30. týden 2014

Čerpáme řádnou dovolenou v Jeseníkách. Následně odjíždíme na produktové školení do centrály společnosti Viessmann v německém Alendorfu. více...


27. a 28. týden 2014

U kotle Protherm Tiger vyměňujeme expanzní nádobu na TUV. V Králově Poli provádíme montáž nového kotle Protherm Panther. Naše skupina, zabývající se hromosvody, provádí opravy hromosvodů v obci Železná. více...


25. a 26. týden 2014

V Sokolnicích provádíme záruční opravu kotle Brotje WBS 22E. Přestože se jedná o vynikající kondenzační kotel, postihly majitele potíže s vynechávajícím čerpadlem. V Černé Hoře provádíme revizi a čištění kotle Baxi Nuvola 240i. více...


23. a 24. týden 2014

Absolvujeme školení u spol. Flow Clima, dovozce kotlů Chaffoteaux do ČR. Současně opravujeme dva kotle Chaffoteaux Thalia Green, které nereagují na povely k dodávce teplé užitkové vody. Na ul. Sedlákova montujeme nový kotel zn. Baxi. více...


21. a 22. týden 2014

Majitelce domu na ul. Hluboká montujeme nový kondenzační kotel zn. Ariston Clas Premium Evo System. V tomto období dále procházíme školením u výrobců topidel Karma Český Brod a.s. a u dovozce italských kotlů Immergas do ČR. více...


19. a 20. týden 2014

Starší plynové ohřívače dříve či později trpí úniky vody z měděných výměníků způsobených elektrochemickou korozí. Je na zvážení majitele, zda investuje nemalou částku na nákup nového výměníku, pokusí se o ekonomickou opravu, nebo pořídí ohřívač nový. více...


17. a 18. týden 2014

V Medlánkách provádíme výměnu topné tyče u elektrokotle Protherm Ray 6K. V Kuřimi na ul. Vontská se věnujeme kondenzačnímu kotli Buderus GB 112. Kotel vyžaduje čištění, seřízení a přeměření emisí. více...


15. a 16. týden 2014

U kotle Baxi Nuvola Platinum 33 GA v Soběšicích měníme elektronickou desku Siemens. Na ul. Jeřabinová v Brně montujeme nový ohřívač zn. Junkers WRD 14-2 G23 náhradou za starý plamínkový průtokový ohřívač Mora. více...


13. a 14. týden 2014

V Olomučanech spouštíme nový kotel Baxi Nuvola 320 Fi. Na ul. Tučkova v Brně opravujeme tekoucí kondenzační kotel zn. Junkers Cerapur Acu ZSBR 3-16. více...


11. a 12. týden 2014

V tomto období procházíme školením u společnosti Bosch Thermotechnika na kondenzační kotle zn. Buderus. Zkoušky u výrobce skládáme úspěšně. :-) více...


9. a 10. týden 2014

Roční servisní prohlídku provádíme na kondenzačním kotli Therm 28 KDZ v obci Lažany. V rodinném domku na ul. Liliová v Brně zjišťujeme únik oxidu uhelnatého (CO) do domu. Starší kotel Baxi Nuvola je bez dostatečného přívodu vzduchu. více...


7. a 8. týden 2014

V Drásově se zabýváme kotlem Baxi Luna 3 Comfort Max 250 Fi. Kotel vypouští otopnou vodu pojišťovacím ventilem 3 bar. Závadu řešíme důkladným opakovaným přetlakováním na předepsané hodnoty a jsme úspěšní. Zákazník tak ušetřil několik tisíc korun. více...


5. a 6. týden 2014

V domě brněnské lékařky na ul. Minská se věnujeme kotli Therm Pro 14 KX. Kotel při mrazivém počasí opakovaně hlásí chybu E08. V Troubsku uvádíme do provozu nový Junkers ZWC 24-3 MFA a dále v Žebětíně montujeme nový kotel Protherm Tiger 12 KTZ 17. více...


3. a 4. týden 2014

Veverské Bítýšce opravujeme kotel Dakon Dua. Elektronická deska kotle nerozeznává ionizační proud. V kadeřnictví na ul. Čápkova v Brně provádíme záruční opravu kotle Baxi Prime HT 240. V centru města Brna dále řešíme potíže se staršími stacionárními kotli zn. De Ditrich. více...


1. a 2. týden 2014

e období maximální vytíženosti kotlů, takže na tuto problematiku nyní upínáme většinu naší pozornosti. Dokončujeme komplexní zakázku – montáž a uvedení do provozu kotle Junkers Ceraclass. Montujeme turbokotel Baxi Ecofour 24 F a v Řečkovicích opravujeme kotel zn. Ariston. více...


51. a 52. týden 2013

Vážení zákazníci, v 51. a 52. týdnu čerpáme dovolené. Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků a šťastný a veselý nový rok 2014. více...


49. a 50. týden 2013

Uvedení do provozu kotle zn. Baxi Luna Duo – Tec 1.24 GA u zákazníka v Židenicích. Uvedení do provozu elektrokotle Therm EL 38. Roční servisní prohlídka kotle Thermona v Brně-Kr. Poli. více...


47. a 48. týden 2013

Uvedení do provozu plynového průtokového ohřívače Junkers WRD 11-2 G23 v Kuřimi. Oprava kotle Protherm Panther a montáž pokojového termostatu PT22. více...


45. a 46. týden 2013

Certifikované uvedení do provozu elektrokotle Protherm Ray 12 K v Brně–Kr. Poli. Uvedení do provozu plynového kotle Baxi Ecofour 24F v Bystrci. více...


43. a 44. týden 2013

Kompletní dodávka hromosvodu na novostavbu rodinného domu v Moravanech u Brna. Vypracování projektu k hromosvodu, montáž vedení z hliníkové slitiny AlMgSi na držácích z nerezové oceli zn. Tremis. více...


41. a 42. týden 2013

Výměna čerpadla Wilo RSL 20/70 u závěsného plynového kolte Viadrus Tomcat. Roční servisní prohlídka kotle Junkers ZW 18-2 DH v Židenicích. více...


39. a 40. týden 2013

Probíhají servisní prohlídky závěsných plynových kotlů Protherm Tiger 12 v obci Kuřim. více...


37. a 38. týden 2013

Uvedení do provozu plynového kondenzačního kotle Baxi Luna Duo – Tec v obci Nebovidy. Roční servisní prohlídka kotle Baxi Eco 3 Compact v Brně Černých Polích. více...


35. a 36. týden 2013

Pokračování servisních prohlídek plynových kotlů Protherm Tiger 12 kW ve čtvrti Díly za Sv. Jánem v Kuřimi. více...


Pracovní deník:


Povodňová pomoc

Výrobce plynových a elektrických kotlů, značka Protherm, přispěchal v těchto tíživých dnech s pomocí pro obyvatele postižené povodněmi. Nabízí vysokou slevu na nákup náhradních dílů či nového kotle. více...


13. a 14. týden 2013

V brněnských Žabovřeskách provádíme opravu plynového průtokového ohřívače Junkers WR18, druhý ohřívač zn. Junkers opravujeme na ulici Milady Horákové, je zanešen nečistotami ze stupaček, jedná se o model W125 Oxystop. více...


11. a 12. týden 2013

V Blansku upravujeme bytovou elektroinstalaci, měníme nevhodně zvolené jističe v bytové rozvodnici a jako obvykle – i neodpovídající hlavní jistič u elektroměru. Napadlo Vás někdy zkontrolovat, zda hodnota Vašeho hlavního jističe odpovídá hodnotě sjednané ve smlouvě s dodavatelem elektřiny? více...


9. a 10. týden 2013

Provádíme servis elektroinstalace v pobočce Air Bank v Brně na Moravském náměstí, opravu plynového ohřívače MORA 371 a elektrického bojleru Ariston v Brně-střed. více...


7. a 8. týden 2013

Montujeme první hromosvody letošního roku. V Řečkovicích opravujeme hromosvod na bytovém domu. Hromosvod je s oddáleným jímačem kryjícím satelitní anténu. Na ul. Merhautova v Brně opravujeme závady na hromosvodu popsané v revizní zprávě. více...


5. a 6. týden 2013

Opravujeme průtokový ohřívač zn. Protherm Panda POV 24 a průtokový ohřívač Junkers Oxystop. U obce Nedvědice opravujeme závadu na elektroinstalaci staršího rodinného domu. více...


3. a 4. týden 2013

Zúčastňujeme se školení v Praze u Bosch Termotechnika, výrobce elektrických kotů zn. Dakon – DALINE PTE a dále u společnosti Ariston Termo CZ, výrobce nových plynových kotlů řady GALEVO. více...


1. a 2. týden 2013

Pracujeme převážně na opravách závad plynových a elektrických kotlů v Brně a Brně–venkově. Nejvíce výjezdů máme ke starším modelům výrobce spol. Thermona – zejména kotle THERM 14 KX. více...


52. týden 2012

Poslední den v roce, na Silvestra, opravujeme kotel zn. Thermona v obci Drásov. Vyjíždíme k dvěma opravám elektroinstalace v Brně a dále k výměně elektronické desky u elektrokotle zn. Protherm Rejnok 15 K. více...


50. a 51. týden 2012

V těchto dnech čerpáme dovolené. více...


49. týden 2012

V obci Jinačovice vyměňujeme U elektrického kotle zn. Dakon Daline nefunkční hlavní vypínač. Současně je třeba v domovním rozvaděči vyměnit i poškozený hlavní jistič. V obci Drásov uvádíme do provozu elektrický kotel zn. Protherm Rey více...


48. týden 2012

Opravujeme kotel zn. Ecoflam. Kotel má poškozený výměník TUV. Obvyklé náhradní díly držíme skladem. Dražší, či méně obvyklé díly objednáváme u jednotlivých dodavatelů. Pokračujeme v revizích kotlů Protherm Tiger v kuřimském bytovém domě. více...


47. týden 2012

Revidujeme kotle zn. Protherm Tiger 12 kW v bytovém domě v Kuřimi. Nejčastější závadou je únik plynu mezi domovním plynovodem a vstupem připojení do kotle. Únik plynu je nutno přetěsnit a detektorem zkontrolovat, zda se utěsnění zdařilo. více...


46. týden 2012

Uvádíme do provozu kotel zn. Junkers v centru města Brna a provádíme revizi u několika kotlů zn. Protherm. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme k noční opravě hlavního jističe v bytovém domě ve Slatině. více...


45. týden 2012

Pokračujeme v opravách rodinného domu v Králově Poli. Montujeme rozvody zásuvek a nový domovní rozvaděč. Po zednickém zapravení osazujeme strojky vypínačů a zásuvek a dále osvětlení v jednotlivých místnostech domu. více...


44. týden 2012

Opravujeme elektroinstalaci v rodinném domě v Králově Poli v Brně. Elektroinstalace domu je stará asi 80 let. Ke světlům protahujeme nové kabely starými husími krky tak, abychom nepoškodili stropy. více...


43. týden 2012

Období čištění a přípravy plynových kotlů na zimní sezónu je v plném proudu. Denně čistíme a provádíme revizi u pěti plynových kotlů. Na kuřimsku převládají výrobky spol. Thermona a Protherm. více...


42. týden 2012

Vyjeli jsme k opravě elektroinstalace na ul. Bohuslava Martinů v Brně. V Kuřimi, Brně-Králově Poli a Popůvkách jsme vyčistili několik kotlů značky Protherm Tiger a Thermona 14 KX. více...


41. týden 2012

Provádíme montáž hromosvodu v Zastávce u Brna. V Zastávce jsme se rovněž zúčastnili školení českého výrobce elektrických a plynových kotlů Thermona. V Kuřimi a Moravských Knínicích jsme provedli předsezónní přípravu plynových kotlů a v Brně-Slatině testujeme po opravě kotel zn. Baxi. více...


40. týden 2012

V rámci služby Servis kotlů Brno jsme opravili stacionární kotel zn. Viadrus v Masarykově čtvrti v Brně. V Drásově jsme namontovali nerezo-hliníkový hromosvod na novostavbu rodinného domu. V Soběšicích u Brna opravujeme elektroinstalaci. více...


39. týden 2012

V brněnských Obřanech jsme namontovali dle projektu dva nové hromosvody na novostavby rodinných domků a v Líšni jsme hromosvod změřili a zkonzultovali se zákazníkem opravu svépomocí. více...


38. týden 2012

Vyjeli jsme na opravu turbokotle Therm v Brně–Líšni. Detekovali jsme závadu na řídící elektronické desce. V Černých polích a Obřanech jsme opravovali dva plynové kotle s průtokovým ohřevem zn. Junkers. více...


37. týden 2012

Procházíme celotýdenním školením u výrobce českých plynových a elektrických kotlů Protherm. O víkendu jsme provedli revizi hromosvodu bytového domu v centru města Brna, dále jsme opravili hromosvod u rodinného domu v Brně-Žabovřeskách. více...


36. týden 2012

Provádíme opravy hromosvodů na budovách Věznice Kuřim. Zakázku jsme získali ve veřejné soutěži. Montáže jsme úspěšně dokončili a krom pocitu dobře vykonané práce nás těšilo také to, že jsme se z tohoto zařízení mohli vrátit do svých domovů. více...


35. týden 2012

V Tišnově rekonstruujeme elektroinstalaci v panelovém bytě. V obci Veverská Bítýška instalujeme hromosvod na rodinném domě a v rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme do Brněnských Ivanovic na opravu vyhořelého rozvaděče. více...


34. týden 2012

V chatové oblasti ve staré Líšni provádíme kompletní rekonstrukci elektroinstalace krásné dřevěné chaty. Ve čtvrtek brzy nad ránem vyjíždíme v rámci služby Nonstop elektrikář Brno k vyhořelému rozvaděči v bytě v Novém Lískovci. více...


33. týden 2012

Kousek od Žlutého kopce v Brně provádíme částečnou rekonstrukci bytu 1+1 zalištováním. To samé v Králově Poli na ul. Herčíkova. Dokončili jsme hrubé elektroinstalace novostavby v Lelekovicích. více...


32. týden 2012

Za Tišnovem montujeme hromosvod na čtyřpatrový panelový dům. V Lelekovicích montujeme "antoníček" u novostavby nízkoenergetické dřevostavby Rýmařov. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme na Ruskou ulici v Brně-Králově Poli. více...


31. týden 2012

Pokračujeme v pracích na vilce v Lelekovicích. Majitelé si z nás po přečtení deníku dělají legraci, že "vilka" je příliš honosné označení, ale nám se domeček stejně líbí. V bystrckém satelitu Kamechy jsme přidělali několik zásuvek v kuchyni nového cihlového bytu. více...


30. týden 2012

V brněnské městské části Slatina kompletně rekonstruujeme dvoupokojový panelový byt zalištováním. Ve Střelicích u Brna montujeme hromosvod na novostavbu rodinného domu. více...


29. týden 2012

V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme v neděli ve 22 hodin do Brna-střed. Absolvovali jsme několikadenní školení u firmy Junkers - Bosch Thermotechnik. V Brně – venkov jsme namontovali hromosvod na pasivní rodinný dům typu Hradčany C2. více...


28. týden 2012

V brně montujeme hromosvod na montovaný rodinný domek Rýmařov typu Kubis. Další hromosvod jsme montovali na novostavbě v Brně-Řečkovicích. Započali jsme částečnou rekonstrukci elektroinstalace v bytě v ulici Úvoz, kterou jsme uzpůsobili pro potřeby moderní kuchyně. více...


27. týden 2012

V obci Veverská Bítýška převěšujeme světla v panelovém domě zákazníkovi, který se přestěhoval v rámci jednoho domu, jen do jiného patra. V brněnské části Líšeň revidujeme zásuvky, vypínače a celkový stav elektroinstalace v rámci služby Kontrola 350 a účtujeme si, jak název napovídá, 350 Kč. více...


26. týden 2012

Začínáme pracovat na elektroinstalaci v krásné nové dvoupatrové vilce v obci Lelekovice. V Brně-Králově Poli provádíme částečnou rekonstrukci elektroinstalace v prvorepublikovém domě a v rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme do brněnské části Slatina, kde měníme vyhořelou zásuvku. více...


25. týden 2012

Provádíme částečnou rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu na území Brno-Střed a to samé ve Veverské Bítýšce. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme do obce Rebešovice, kde při bouřce zateklo do rozvaděče a vyhořel hlavní jistič. V neposlední řadě zapojujeme zákazníkovi dvoufázovou varnou desku Gorenje. více...


24. týden 2012

V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme v neděli ve 23.00 do Střelic u Brna, kde nacházíme vyhořelý přívodní vodič k hlavnímu jističi. Vyjíždíme rovněž do brněnské části Bystrc, kde opravujeme zahořelou zástrčku. Dokončili jsme rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou. více...


23. týden 2012

Dokončujeme rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme do městské části Žabovřesky, kde zákazníkovi jiskří bytový rozvaděč. A samozřejmě i v tomto týdnu montujeme hromosvod, tentokrát v Lulči u Vyškova. více...


22. týden 2012

Pokračujeme v rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou. Instalujeme hromosvod na rodinný domek ve Znojmě. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme do Ostopovic, kde měníme vyhořelý hlavní jistič. více...


21. týden 2012

Provádíme rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu v Brně-Řečkovicích. V sobotu montujeme hromosvod na rodinný domek v Měníně u Brna. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno opravujeme zahořelý vypínač panelového bytu Brno-Slatina. více...


20. týden 2012

I letos si dopřáváme celofiremní dovolenou, tentokrát v egyptské Hurghadě. Oblast vyniká průzračnou vodou a nesmírně bohatou faunou a florou, takže představuje ráj pro potápěče. Užíváme si šnorchlování a snažíme se nabrat nové síly a inspiraci pro další práci. více...


19. týden 2012

Pokračujeme v rekonstrukci prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou. Instalujeme hromosvod na rodinný domek v Rajhradu a v rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme do panelového bytu v Brně-Bohunicích. více...


18. týden 2012

Započali jsme kompletní rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikové vily v Bílovicích nad Svitavou. Jedná se o vilu, kterou projektoval stejný architekt, jako budovu plastické chirurgie v Brně na ulici Berkova. Tento týden jsme v rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjeli do rodinného domu v Řečkovicích, ve kterém nás čekal vyhořelý rozvaděč. více...


17. týden 2012

Provádíme přeložení hromosvodu na domě za Brnem a současně s tím i přeložení venkovní rozvodné skříně, kterou umisťujeme do garáže pro snazší přístupnost. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyjíždíme na Vinohrady, kde opravujeme hlavní jistič panelákového bytu. více...


16. týden 2012

V rodinném domku v Brně-Černovicích provádíme rekontrukci elektroinstalace v kuchyni a koupelně. Upravujeme jádro v panelovém bytě v Brně-Líšni, ve kterém navíc rušíme jeden pokoj a vyřezáváme do panelu nové dveře. více...


15. týden 2012

Rekonstrukce elektroinstalace v rodinném domku naší klientky v Brně-Komíně se chýlí ke konci a my se vydáváme na instalaci dalšího hromosvodu, tentokrát v Kuřimi. V rámci služby Nonstop elektrikář Brno vyrážíme na pomoc obyvatelům panelákového domu, kteří zůstali na víkend bez proudu. více...


14. týden 2012

V rámci služby Nonstop elektrikář Brno jsme zasahovali v městské části Bystrc. Dokončili jsme instalaci hromosvodu v Brně-Slatině na budově firmy GEOTEST. V Brně-Komíně jsme provedli rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu a v Brně-Lesné proběhla rekonstrukce elektroinstalace dvoupokojového bytu v paneláku. více...


13. týden 2012

Provádíme instalaci hromosvodu na budově spol. GEOTEST v Brně. Svody dle projektu instalujeme pod omítku. V rámci služby Elektrikář nonstop Brno vyjíždíme do Bohunic k výměně nevratně poškozeného hlavního bytového jističe a dále opravujeme zásuvkové obvody ve dvou jiných bohunických bytech. více...


12. týden 2012

Na stavbě Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně instalujeme ve střešním objektu kabeláže MaR. Kabeláže jsou vedeny plechovými žlaby MARS. V brněnských Obřanech instalujeme střešní část hromosvodu na stavbě rodinného domku. více...


11. týden 2012

V rámci poruchové služby Elektrikář nonstop jsme vyjeli ke dvěma případům. Na ul. Rybářská v Brně jsme provedli provizorní opravu poškozeného hlavního jističe a v sobotu večer tak zajistili elektrický proud pro celý bytový dům. V neděli večer jsme pod proudem vyměnili třífázový elektroměrový jistič u bytu na ul. Ukrajinské. více...


10. týden 2012

Věnovali jsme se převážně montážím hromosvodů a dále drobným, dříve nasmlouvaným zakázkám. V Křenovicích a Stavěšicích jsme opravili hromosvody na rodinných domcích a v Čejči právě dokončujeme montáž hromosvodu na bývalé zemědělské usedlosti. V rámci služby Nonstop elektrikář jsme vyjeli do Černých Polí na výměnu jednofázového elektroměrového jističe 25A. více...


9. týden 2012

Dokončovali jsme elektromontážní práce MaR na střeše Spielberk Office Centra. K závadám jsme vyjeli postupně čtyřikrát. V Komárově jsme demontovali a nahradili vyhořelý bytový rozvaděč. Na Lesné jsme opravili nefunkční zásuvky a dále detekovali závadu na hlavním vedení a na Vinohradech jsme o víkendu vyměnili nefunkční hlavní jistič u elektroměru. více...


8. týden 2012

V rámci služby elektrikář nonstop jsme vyjeli na závadu na elektroinstalaci u prvorepublikové vilky v Bílovicích nad Svitavou. Závada se projevovala nepravidelně a jednalo se o zahořelý spoj u nulovacího vodiče. Započali jsme montáž MaR vzduchotechniky na střeše budovy Spielberk Office Centre v Brně. Budova má při výšce 85 m dvacet pater. V Řečkovicích na ul. Žitná jsme rekonstruovali panelový byt 1+1. více...


7. týden 2012

Pokračovali jsme v rekonstrukci panelového bytu na ul. Konrádova v Brně. Práce ve vile Tugendhat již byly ukončeny, nicméně se stále účastníme finálních příprav na slavnostní otevření vily, u kterého bude přítomen i prezident ČR pan Václav Klaus. V rodinném domku na ul. Mošnova jsme modernizovali rozvaděč u podkrovní bytové jednotky a na ul. Vachova v Brně započali rekonstrukce osvětlení společných prostor domu. více...


6. týden 2012

Zahájili jsme rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu 4+1 na ul. Konrádova v Brně. Kabeláže elektroinstalace jsou taženy pod sádrokartonový strop a směrem dolů zařezány do panelu. Dále dokončujeme opravu elektroinstalace v rodinném domku na ul. El. Přemyslovny, kde po zkratu v elektroinstalaci došlo k přerušení nulového vodiče do podkroví. více...


5. týden 2012

V rámci poruchové služby Nonstop elektrikář 24/7 vyjíždíme v nočních hodinách do obce Rajhradice, kde montujeme nový proudový chránič a v neděli odstraňujeme závadu u domku v Židenicích. Pokračujeme v rekonstrukci bytového jádra panelového bytu ve Veverské Bítýšce. Na přání majitele je vlastní přívod do jádra zalištován lištami Kopos, montujeme rozvaděč Hager 24M s jističi a proudovým chráničem Gewiss. více...


4. týden 2012

Provádíme opravy porevizních závad v bytovém domě na ul. Drobného v Brně. Závady na systému hromosvodu odstraněny. Opravy závad na společné elektroinstalaci a v kotelně byly započaty a budou nadále pokračovat. V sobotu vyjíždíme k závadě na elektroinstalaci bytu po starší neprofesionální rekonstrukci. více...


3. týden 2012

Dokončujeme rekonstrukci bytového jádra na ul. Luční v Brně. Zahajujeme rekonstrukci bytu v centru města Brna na ul. Výstavní a dále rekonstrukci elektroinstalace bytového jádra ve Veverské Bítýšce. Předáváme elektroinstalaci na vile Tugendhat. Také si nalézáme chvilku na pověšení lustru u paní předsedkyně o.s. Ženy50. více...


2. týden 2012

Pokračujeme v montážích na vile Tugendhat. Montujeme sufitová svítidla, skleněná stínítka lustrů vyrobených českou firmou Preciosa, podlahové krabice Legrand a finálně prověřujeme funkci el. obvodů před konečným předáním stavby. více...


1. týden 2012

V prvním týdnu nového roku 2012 vyjíždíme v brzkých ranních hodinách k opravě dopravníku mouky do pekárny v Globusu. Po úspěšné opravě odjíždíme s krabicemi zákusků a jiných dobrot. Rok nám tedy hezky začíná :-) Současně zahajujeme rekonstrukci elektroinstalace bytového jádra na ul. Luční v Brně. více...


52. týden 2011

V posledním týdnu r. 2011 čerpáme dovolenou. Služba Elektrikář nonstop je však aktivní a nejdéle do šedesáti minut jsme schopni zasáhnout u všech urgentních oprav elektroinstalace v okrese Brno-město a Brno-venkov. Do nového roku Vám přejeme vše dobré! více...


51. týden 2011

Probíhají dokončovací práce na vile Tugendhat. Na střeše budovy montujeme aktivní hromosvod, uvnitř budovy zásuvky a vypínače zn. Berker. Na Štědrý den odpoledne vyjíždíme k závadě na elektroinstalaci u rodinného domku v Černých polích. V domku nejde vůbec el. proud, nelze svítit ani topit, nejdou spotřebiče. Do hodiny je závada odstraněna a Ježíšek může přijít. :-) více...


50. týden 2011

Vyměňujeme elektroměrový rozvaděč v bytovém domě na ul. Veveří v Brně. Demontujeme starý rozvaděč velikosti vstupních dveří do domu. Za provozu přepojujeme jednotlivé byty tak, aby výpadek el. proudu v bytech nebyl delší než jednu hodinu. V šest hodin ráno opravujeme vyhořelé zásuvky v bytě v Řečkovicích. Bohužel zde konstatujeme, že poškození staré elektroinstalace je tak masivní, že není bezpečné uvést původní zásuvky do trvalejšího provozu a je třeba natažení nových vodičů - tedy rekonstrukce zásuvkových obvodů. více...


49. týden 2011

Na vile Tugendhat probíhají dokončovací práce. Opravujeme poškozený kabel. Bohužel, někteří řemeslníci jiných profesí zapomínají, že je lépe jimi poškozený elektrokabel nahlásit, než čekat, že se na poškození při testování elektroinstalace nepříjde. V rámci služby Nonstop elektrikář 24/7 vyjíždíme do Bohunic, opravujeme zahořelý přívodní vodič do bytového rozvaděče. více...


48. týden 2011

Montujeme poslední letošní hromosvod. Střecha je mírná, nicméně práci nám zpestřuje sněžení, a tak nezbývá, než využívat lano a sedací úvazy. Průběžně pracujeme na kompletacích vily Tugendhat. V rámci služby Elektroservis nonstop vyjíždíme k výměně relé ovládaného spínačem HDO a dále k opravě zásuvek a světel, poškozených při zkratu v panelovém bytě v brněnském Jundrově. více...


47. týden 2011

V tomto týdnu jsme dokončovali montáže na ul. Francouzská. Probíhalo osazování světel, zásuvek a vypínačů. Osazování osvětlení probíhalo taktéž na vile Tugendhat, světla byla montována ve třetím patře v ložnicích rodiny Tugendhatových. V rámci projektu "elektrikář nonstop" jsme vyjeli ve večerních hodinách k opravě osvětlení v bytě v Žabovřeskách a dále k opravě trouby zn. Mora ve Veverské Bitýšce. více...


46. týden 2011

V tomto týdnu jsme osadili svítidla, vypínače a zásuvky v kotelně vily Tugendhat a začali jsme přípravné práce k osazování svítidel v 2. NP vily. V řečkovickém bytě jsme zalištovali nové přívodní vedení k bytovému jádru a dále v rámci nonstop služby jsme ve večerních hodinách dvakrát vyjeli k opravám elektřiny v brněnských bytech. více...


45. týden 2011

Pokračovali jsme v kompletacích elektroinstalace na vile Tugendhat. Probíhalo osazování světel a vypínačů v prvním patře vily, které je vyčleněné pro technické zázemí. V brněnské Líšni a Moravských Knínicích jsme dokončili dva hromosvody. Na přání zákazníka z Moravských Knínic jsme též provedli opravu nadstřešní části komína. O víkendu jsme pak vyjeli k urgentní opravě elektroinstalace v panelovém bytě v Brně-Bystrci. více...


44. týden 2011

V tomto týdnu jsme prováděli finální montáže bytových rozvaděčů a osazování zásuvek a vypínačů v bytovém domě na ul. Francouzská v Brně. V panelovém domě na Lesné jsme provedli porevizní opravy závad společné elektřiny a v obci Moravské Knínice dokončujeme hromosvod na hospodářské usedlosti, kdy celková délka vedení tohoto hromosvodu je 160 m. více...


43. týden 2011

Ve svátečním týdnu jsme položili přívodní kabel v dvorním traktu bytového domu na ul. Francouzské a započali kompletaci rozvaděčů v jednotlivých bytech a také osazování hlavního elektroměrového rozvaděče. Na vile Tugendhat jsme osazovali kovová těla podlahových zásuvek a montovali osvětlení v technické části 2. NP - v tzv. "Tunelu". více...


42. týden 2011

Tento týden jsme částečně věnovali školením. Připravujeme se k zahájení další podnikatelské činnosti, chceme se zabývat servisem a opravami plynových a elektrokotlů. Proškolení jsme prozatím absolvovali u výrobce kotlů Thermona v Zastávce u Brna. V zimním období nás čekají zkoušky TIČR a na jaře školení u dalších výrobců kotlů a vlastní zahájení činnosti. více...


41. týden 2011

V obci Heršpice jsme namontovali hliníkový hromosvod s nerezovými komponenty na stavbu zajímavého rodinného domu, který si majitel domu osobně navrhoval (více v referencích). V panelovém bytě v brněnské Bystrci jsme nahradili staré uvolněné zásuvky v pokojích za nové - ABB Classic -, které jsou přímo určené k montážím na staré hliníkové rozvody. více...


40. týden 2011

Pokračujeme v elektromontážích na ul. Francouzské. Spolu s pokrývači vyměřujeme průchody plechovou krytinou a montujeme vzduchotechniku pro kuchyně a sociální zařízení. Zajišťujeme výkopové práce pro uložení přívodního kabelu a protahovacích trubek pro instalace tabla domácícho telefonu, TV kabelového signálu a telefonní kabeláže. Na vile Tugendhat pokračujeme montážemi vypínačů v 2. NP. více...


39. týden 2011

Na vile Tugendhat jsme zahájili kompletační práce ve 3. NP. Osazovali a testovali jsme obvody osvětlení v obytných místnostech v okruzích 6, 7 a 8. K osazení byly vybrány otočné vypínače zn. Berker. Současně jsme zahájili montáže zemnění u prvorepublikové celoročně obyvatelné chaty ve Vranově u Brna a dále zemění u dvou rodinných domků v Knínicích u Boskovic a ve Strážovicích u Kyjova. více...


38. týden 2011

V tomto týdnu jsme pokračovali v montážních pracech v bytovém domě na ul. Francouzské v Brně. Na vile Tugendhat jsme montovali podpěry vedení hromosvodu a dále jsme vyjeli k několika drobným opravám elektroinstalace v rámci našeho nonstop elektroservisu servisu 24/7. Vždy máme radost ze zásahu na místě závady, když světla opět svítí, do zásuvek zas proudí elektrický proud a lednice už "nevyteče" :-) více...


37. týden 2011

Na ul. Francouzské proběhla instalace svodů hromosvodného vedení - vodičů HVI Light od výrobce DEHN. Na ul. Marie Hubnerové v Brně jsme zapojili rozvaděč a osadili vypínači a zásuvkami bytovou jednotku v rodinném domě a ve zbytku týdne jsme pokračovali v pracech na vile Tugendhat. Zde probíhalo osazování posledních KU68 do místností s replikami historických obkladů. více...


36. týden 2011

Provádíme montáž hromosvodu na novostavbě rodinného domku v Rebešovicích. Domeček je malý a vše se zdá v pořádku, dokud nezačneme instalovat zemění. U výkopových prací zjišťujeme, že dům je postaven na navážce skládající se ze suti. Zemnících tyčí instalujeme o padesát procent více, než předpokládá projekt. Hromosvod je funkční, ale odjíždíme naprosto vyčerpaní. Dále v tomto týdnu... více...


35. týden 2011

V tomto týdnu jsme v bytovém domě na ul. Francouzská prováděli montáže kabeláží k domácím telefonům a dále přípravné práce k montáži vodičů HVI hromosvodu. V obci Holubice jsme zrekonstruovali hromosvod u zemědělské usedlosti v centru obce, vybavili jej dvěma oddálenými jímači a u nově provedených zemnění dosáhli hodnot přechodového odporu s dvojnásobnou rezervou oproti požadavkům normy, což nás potěšilo. více...


34. týden 2011

Na ul. Třískalova jsme dokončili prohlídku elektroinstalace v bytech panelového domu a pokračujeme v odstraňování závad u jednotlivých majitelů bytů. Prohlídka byla za jednotnou cenu 350 Kč/byt vč. zprávy o stavu elektroinstalace. Hradilo ji SVJ, samotné opravy v bytech si potom hradili jejich majitelé. Vzhledem k množství zjištěných závad se z našeho pohledu jednalo o velmi rozumnou investici do 40 let staré elektroinstalace. V Mikulově jsmě provedli revizi a následně porevizní opravy hromosvodu ve výrobním objektu. více...


33. týden 2011

Na ul. Francouzská instalujeme koaxiální a UTP kabeláže slaboproudých rozvodů. V jednotlivých bytech bytového domu začínáme umísťovat instalační krabice do kuchyňských koutů v bytech dle jednotlivých projektů kuchyní. V obci Chudčice instalujeme hromosvod s oddáleným izolovaným jímačem na RD a dále menší hromosvod na chatu v Senticích. Na žádost zákazníka z Tišnova jsme přijeli přeměřit zemní odpor jeho staršího hromosvodu. více...


32. týden 2011

Na vile Tugendhat jsme připravovali třífazová lineární osvětlení 1. NP. V 2. NP jsme montovali lišty NIDAX pro osvětlení technických prostor zadní části vily, tzv. "tunelu". Na ul. Francouzské jsme v bytovém domě připravovali vzduchotechniku do kuchyní a koupelen. více...


31. týden 2011

Pokračovaly montáže elektroinstalace v bytovém domě na ul. Francouzská v Brně. Montovali jsme převážně zemnící vodiče a bytové rozvodnice. Na ul. Husitská 6 v Brně-Kr. Poli jsme pokročili s pracemi na naší vzorkové prodejně Koupelny Husitská a výrobní firmě na ul. Oloumoucké jsme zprovoznili nefunkční lis a zabránili tak zastavení provozu. více...


30. týden 2011

Na vile Tugendhat jsme naspojkovali původní přívod a další kabeláž vedoucí k přesunutému rozvaděči R2. Prováděli jsme trubkování pro slaboproudé rozvody bytového domu v ul. Francouzská v Brně. Na zateplované ZŠ v Kuřimi jsme nainstalovali tři podfasádní svody a dále zrekonstruovali hromosvod v Žebětíně. více...


29. týden 2011

Pokračují elektroinstalační práce na vile Tugendhat. V 1. np jsme dokončovali montáže nových rozvodů, které technologicky navazovaly na lokální bourací práce v tomto patře. V centru Brna jsme na ul. Úvoz opravili nefunkční prvorepublikový hromosvod pětipodlažního nájemního domu a nový hromosvod jsme namontovali na rodinný domek v obci Lelekovice. více...


28. týden 2011

Pokračovali jsme v montážích nové elektroinstalace u rekonstruovaného bytového domu na ul. Francouzská v Brně. V obci Křtiny jsme opravili hromosvod u rodinného domku, kde jsme instalovali oddálený jímač na TV anténu a pro vysoký zemní přechodový odpor jsme museli vložit do drážky v zemi nový zemnící pásek. Na ul. Třískalova v Brně jsme zrekonstruovali hromosvod u panelového domu. více...


27. týden 2011

Dvacátý sedmý týden byl zkrácený o dva sváteční dny, přesto jsme v ul. Francouzské v Brně stihli nainstalovat přívodní vedení ke třem novostavbám bytů, v brněnské Líšni jsme namontovali hromosvod na rozsáhlejší rodinný domek s hospodářskými staveními a na ul. Třískalova jsme provedli společenstvím vlastníků bytového domu objednanou kontrolu elektroinstalace a následné drobné opravy ve třech bytech. více...


26. týden 2011

V Brně jsme opravili hromosvod zákazníkovi, za využití fasádnického lešení, přistaveného u jeho domu. Nový hromosvod tak získal levněji. Dále jsme opravili hromosvod v Dolních Loučkách a započali opravy hromosvodu na čtyřpatrovém bytovém domě v brněnských Řečkovicích. více...


25. týden 2011

Na ul. Cihlářská v Brně jsme dokončili poslední byt ze zakázky na rekonstrukci elektroinstalace jedenácti bytů v nájemním domě. Součástí zakázky byly i drobné zednické práce, např. zapravení vysekaných drážek. Starší paní na ul. Mánesova v Brně jsme opravili nefunkční vypínače v bytovém jádru a přes nepřízeň počasí jsem dokázali namontovat tři hromosvody v okr. Brno a Brno-venkov.více...


24. týden 2011

V tomto týdnu jsme se zabývali převážně montážemi hromosvodů. V obci Malhostovice jsme namontovali nový třísvodový hromosvod na starší patrový rodinný dům se zateplenou fasádou, v Tišnově jsme opravili hromosvod u rodinného domku na ul. Hřbitovní a v Brně jsme využili smontovaného lešení u fasády rodinného domu v Židenicích a namontovali tak nový hromosvod i zde.více...


23. týden 2011

Započali jsme rekonstrukci elektroinstalace bytového jádra v panelovém domě na ul. Bořetická v Brně. Pro stavbu rodinného domu v Újezdě u Brna jsme zajistili projekt podomítkového hromosvodu a dle projektu tento hromosvod následně realizovali a na ul. Husitská 6, Brno jsme pokračovali v budování naší nové vzorkové prodejny „Koupelny Husitská“ zaměřené na rekonstrukce bytů a bytových jader.více...


21. a 22. týden 2011

Užíváme si dovolené v Tunisku a profesionální deformace nám nedá, abychom nezkoumali zdejší elektroinstalaci. S potěšením konstatujeme, že něco takového by u našich zákazníků rozhodně neprošlo.více...


20. týden 2011

Dokončili jsme rekonstrukci elektroinstalace panelového bytu 3+1 v Kuřimi a dále pokračujeme v rekonstrukci malometrážních bytů v centru města Brna na ul. Cihlářská. Dokončujeme zakázky před plánovanou dovolenou.více...


19. týden 2011

Pokračujeme v rekonstrukci elektroinstalace bytu v Kuřimi. V brněnských Tuřanech jsme namontovali nový AlMgSi hromosvod na zrekonstruovaný dvoupodlažní rodinný dům a u domu sousedního jsme na zakázku provedli měření přechodového zemního odporu svodu starého hromosvodu.více...


18. týden 2011

V osmnáctém týdnu jsme zrekonstruovali dva malometrážní cihlové byty na ul. Cihlářská a v rámci servisu 24/7 jsme vyjeli k zákazníkům v centru města Brna na opravu poškozeného lustru, úpravu zásuvek pro novou kuchyňskou linku a opravu přerušeného nulovacího vodiče.více...


17. týden 2011

Na vile Tugendhat na ul. Černopolní 45, Brno usazujeme rozvaděče v 1.NP a 3. NP. U zákazníka na ul. Banskobystrická v Brně montujeme nový přívod napájení pro elektrická vrata, opravujeme podzemní část hromosvodu a v Kuřimi začínáme rekonstrukci panelového bytu.více...


16. týden 2011

Zrekonstruovány dva byty na ul. Cihlářská. Starým manželům na ul. Kunštátská montujeme novou samostatnou el. větev pro napájení kuchyňské trouby a dokončujeme rekonstrukci atypického bytu na téže ulici.více...


15. týden 2011

Zahajujeme zakázku rekonstrukce jedenácti malometrážních bytů na ul. Cihlářská. Rekonstrukce bytů bude probíhat za provozu, tedy obyvatelé bytů budou po dobu rekonstrukce své byty obývat Současně pokračujeme v montážích na již rozpracovaném bytě v Sečkovicích.více...


14. týden 2011

Dokončujeme a předáváme zrekonstruovaný byt 2+1 na Lesné. V Řečkovicích vyjíždíme k poškozenému přívodnímu vedení rodinného domu na ul. M. Hubnerové a pokračujeme v motážích na vile Tugendhat.více...


13. týden 2011

V třináctém týdnu jsme započali rekonstrukci samostatné bytové jednotky 2+kk v rodinném domě v Řečkovicích, byt se vyznačuje bohatou výbavou ovladačů interiérových světel..více...


12. týden 2011

Sezona hromosvodů začala a tak téměř každý týden opravujeme, montujeme, nebo měříme hromosvody. V současné době montujeme hromosvod pro Centrální kompostárnu Brno. Hornina do které je nutné vložit zemnící tyče a pásky je v místě montáže hromosvodu klasifikována do páté třídy.. více...


11. týden 2011

Na ul. Kunštátské v Brně jsme se pustili do rekonstrukce atypického cihlového bytu 2+1. Zakázku jsme převzali po firmě, ke které investor v průběhu rekonstrukce ztratil důvěru. Současně probíhají práce v budově Technického muzea Brno, zde realizujeme rozvody pro PC a TV a montujeme nouzová osvětlení společných prostor.více...


10. týden 2011

V desátém týdnu jsme na vile Tugendhat provedli montáž vedení 230V k zapuštěným zásuvkám v hlavní místnosti 2.NP, dále dalším souvisejícím jsme pokračovali v započaté rekonstrukci panelového bytu na Lesné a v Řečkovicích, v KC Vysočina jsme přeložili svod hromosvodu, který mohl poškozovat nově instalovanou skleněnou výlohu.více...


9. týden 2011

V devátém týdnu jsme započali rekonstrukci bytového jádra a kompletní elektroinstalace panelového bytu 2+1 na Lesné v Brně. Na sídlišti v Řečkovicích jsme provedli kompletaci dříve zrekonstruované části cihlového bytu.více...


8. týden 2011

V osmém týdnu jsme v Tišnově zrekonstruovali elektroinstalaci umakartového jádra panelového bytu, na vile Tugendhat přeložili kabeláž k jídelnímu výtahu a připravili osazení dalšího z rozváděčů a dále prováděli dokončovací práce v přístavku - garáži.více...


7. týden 2011

Práce v budově Technického muzea Brno se chýlí k závěru. Provedli jsme demontáž rozvaděče kanceláře. V chodníku před budovou jsme uložili nový přívodní kabel obytné části budovy. V centru Brna jsme pokračovali v kompletaci mezonetového bytu.více...


6. týden 2011

Elektroinstalační práce na vile Tugendhat opět začaly. Současně probíhaly práce ve sklepě budovy depozitáře Technického muzea v Brně a dále kompletace rozvodů v bytě v centru Brna na ul. Jakubské.více...


5. týden 2011

V pátém týdnu jsme dále pokračovali v rekonstrukci elektroinstalace v budově Technického muzea v Brně. Na Lesné v Brně dokončujeme rekonstrukci elektroinstalace bytového jádra panelového bytu.více...


4. týden 2011

V objektu Technického muzea v Brně-Židenicích jsme dokončili rekonstrukci hrubé elektroinstalace bytu v třetím patře a dále navazující elektroinstalace chodbové části třetího patra. V současné době pokračujeme dalšími dvěma byty v patře druhém.více...


3. týden 2011

V tomto týdnu jsme pokračovali v rekonstrukci objektu sídla Technického muzea Brno v Židenicích - máme za sebou usazení hlavního elektroměrového rozvaděče a zrekonstruovali jsme dva byty v prvním a druhém patře.více...


2. týden 2011

Pokračujeme v rekonstrukci bytového domu v Židenicích. Současně, mimo tuto akci, jsme v menším penzionu instalovali osvětlení v podkrovních prostorách soukromého bytu a v Kuřimi nainstalovali jímač a kratší hromosvodné vedení u RD s plochou střechou.více...


1. týden 2011

Započali jsme rekonstrukci elektroinstalace prvorepublikového domu v Židenicích v Brně. Dům má šest bytových jednotek, rekonstrukce se týká všech těchto šesti jednotek, dále elektroinstalace sklepů a společné spotřeby a též hlavního přívodního vedení do domu.více...


resumé 2010

Dle předběžných výsledků byl rok 2010 pro firmu Elektrosova velmi úspěšný, a to navzdory pokračující ekonomické recesi. Děkujeme Vám za důvěru. Slibujeme, že ve své píli nepolevíme ani v roce 2011. více...


51. a 52. týden 2010

V tomto vánočním týdnu jsme např. dokončovali rekonstrukci elektroinstalace bytu na ul. Třískalova v Brně a v havlíčkobrodské nemocnici jsme spolupracovali na stavbě plynové kotelny pro ohřev TUV. V 52. týdnu máme celofiremní dovolenou, nonstop servis 24/7 však zůstává zachován! více...


50. týden 2010

V Břeclavi jsme instalovali čidla měření teploty pro výměníkové stanice, v brněnské vile Tugendhat jsme dokončovali instalaci silnoproudu v prvním patře budovy, na ul. Lidická v Brně jsme za ztížených klimatických podmínek zrekonstruovali část hromosvodu. více...


49. týden 2010

Na ul. Olomoucká v Brně jsme prováděli modernizaci starší klimatizační jednotky, na Ondříčkově náměstí jsme obyvatele nájemního domu potěšili zbrusu novými rozvody TV signálu STA. více...


48. týden 2010

Probíhaly montáže teplotních čidel k výměníkovým stanicím kotelny v Břeclavi, dále kompletace elektroinstalace zrekonstruovaného bytu na Ondříčkově náměstí v Brně. více...


47. týden 2010

Tento týden jsme se zabývali převážně měřením a regulací. Dokončovali jsme zakázku na zapojení sedmi kusů plynové vytápěcí jednotky - PVJ Sahara - na ul. Olomoucké v Brně. V druhé části týdne jsme v Břeclavi instalovali čidla MaR, sloužící k měření venkovní teploty. více...


46. týden 2010

Prováděli jsme dokončovací práce rozvodů silnoproudé elektroinstalace v druhém patře brněnské vily Tugendhat. Na Ondříčkově náměstí v Brně jsme započali rekonstrukci elektroinstalace. více...
Copyright © 2009-2015